Sorry, we don't support IE.

Vi ser, at du bruger Internet Explorer, som er en gammel og usikker browser. På grund af dette kan vi ikke vise dig det websted, vi ønsker, at du skal se.

Brug venligst en anden browser som f.eks. Chrome, Firefox or Microsoft Edge. Vi bliver her, vi ses om et øjeblik!

Alle produkter

Perimeter

Henson 9000

Henson 9000 er et kompakt og brugervenligt perimeter til detektering og opfølgning på glaucom.

Henson 9000

Nøglefunktioner

  • Hastighed og nøjagtighed - Smart Supra multi stimuli test hjælper med at reducere patientresponsfejl og forbedre arbejdsgangen
  • Forbedret følsomhed (til centrale defekter) – Den 3,5 minutters Smart Supra-test kombinerer 24-2 og 10-2 testmønstre
  • Bekvæmmelig - Smart Supra test kan indstilles til automatisk at udvide efter behov, fra 26 point til 54 (24-2) og fra 54 point til 86 (24-2 plus 10-2)
  • Forbedret follow-up – ZATA threshold test starter fra tidligere patientdata og bruger intelligente threshold relaterede afslutningskriterier til at optimere testydeevnen og indeholder effektive værktøjer til analyse af progression

Avanceret detektion og opfølgning af glaukom progression

Perimeteret indeholder innovative tests, der forbedrer hastighed og diagnostisk nøjagtighed og samtidig forbedrer patientens oplevelse og praksis effektivitet. En komplet pakke af analytiske værktøjer muliggør langsigtet behandling af glaukompatienter. 

Ikke alle produkter, tjenester eller tilbud er godkendt eller tilbudt på alle markeder, og produkter varierer fra land til land. Kontakt din lokale distributør for at få landespecifikke oplysninger.

Thank you for showing your interest in this product

Before you download this file, we'd like to know a little more about you. By filling out this form, you agree that Topcon Healthcare can send you occasional updates via email or phone.

Ready to learn more? Contact us!

Please fill out the form below and your local Topcon Healthcare representative will be in touch soon.