Sorry, we don't support IE.

Vi ser att du använder Internet Explorer, en gammal och osäker webbläsare. På grund av detta kan vi inte visa dig den webbplats som vi vill att du ska se.

Kom tillbaka med en annan webbläsare som Chrome , Firefox eller Microsoft Edge . Vi kommer att vara här, vi ses om en minut!

Harmony Ophthalmology Campaign Landing Page

Spara tid och öka din kliniska effektivitet. Upptäck Harmony.

Röster från användare

Dr Marko Lukic, FEBO, FARS, konsulterande oftalmolog som specialiserar sig på retina och uveit, har varit aktiv Harmony-användare i flera år. I den här intervjun delar dr Lukic sin erfarenhet av Harmony och diskuterar hur datahanteringsplattformen har hjälpt honom att spara tid och öka den kliniska effektiviteten på hans praktik.


“Jag har ett företag som är specialiserat på teleoftalmologi. Det har varit en lång process, där en av de största utmaningarna var att hitta en tillförlitlig, säker och användarvänlig programvarulösning som jag kunde förlita mig på i min verksamhet. Jag hade turen att få höra talas om Topcon Harmony på EURETINA 2018 i Wien. Topcon Harmony gjorde det enkelt och sömlöst att implementera min affärsidé. Den erbjud precis de funktioner jag hade sökt i en kommunikations- och datahanteringsplattform: användarvänlig, leverantörsneutral*, välbeprövad, certifierad och säker.

Nästan fyra år senare kan jag säga att jag är en avancerad användare som drar stor nytta av plattformens fördelar. Jag tycker att Topcon Harmony är till hjälp inte bara som ett rent remissystem, utan även för den enkelhet det erbjuder vid hantering av alla multimodala bilder jag får från mina kollegor. Framför allt uppskattar jag att kunna granska DICOM OCT-filer, eftersom det känns som om jag står framför instrumentet. Att implementera den här plattformen med kliniska tjänster kan enligt min åsikt snabba på konsultationstiderna och öka noggrannheten i beslutsfattandet genom att dra nytta av olika funktioner vid jämförelse och analyser av sparade bilder."

Dr Marko Lukic

“Framförallt uppskattar jag att kunna granska DICOM OCT- filer, eftersom det känns som om jag står framför instrumentet."

Dr Marko Lukic
FEBO, FASRS, konsulterande oftalmolog, specialiserad på retina och uveit

Harmony laptop clinical views

Nyckelegenskaper

features

En nyckelfärdig, skräddarsydd lösning.

Upptäck Harmony

Läs mer om Harmony och dess egenskaper
Harmony är en webbaserad programvara som ansluter undersökningsinstrument, vilket hjälper ögonvårdspersonal med den senaste tekniken för att säkerställa bästa möjliga patientvård och kundupplevelse.

Inte alla produkter, tjänster eller erbjudanden är godkända eller erbjuds på alla marknader, och produkterna varierar mellan olika länder. Kontakta din lokala distributör för landsspecifik information och tillgänglighet.

Kontakta oss för mer information