Sorry, we don't support IE.

Vi ser att du använder Internet Explorer, en gammal och osäker webbläsare. På grund av detta kan vi inte visa dig den webbplats som vi vill att du ska se.

Kom tillbaka med en annan webbläsare som Chrome , Firefox eller Microsoft Edge . Vi kommer att vara här, vi ses om en minut!

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för Topcon Healthcare Group

Din integritet och ditt förtroende är viktigt för oss. Denna sekretesspolicy ("Policyn") innehåller viktig information om hur Topcon Healthcare Solutions, Inc., Topcon Medical Systems Inc., Topcon Europe Medical BV och deras dotterbolag (gemensamt kallade "Topcon", "vi" eller "oss") behandlar de personuppgifter som vi samlar in via våra webbplatser och onlinetjänster, samt genom våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter (gemensamt kallat våra "Tjänster").

Häri ska termerna "personlig information" eller "personuppgifter" definieras som att betyda all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, vilket kan inkludera information som en persons namn, födelsedatum, bostadsadress, e-postadress eller telefonnummer, kreditkortsuppgifter och andra identifierare. 

Topcon är fast beslutna att följa den sekretesslagstiftning som gäller för Topcons verksamhet över hela världen (gemensamt kallat "Tillämplig lagstiftning"). Denna policy har utarbetats för att uppfylla kraven i all Tillämplig lagstiftning och är också avsedd att ge dig information om Topcons praxis för att behandla dina personuppgifter och skydda dem från obehörig användning eller röjande. Tillämplig lagstiftning inkluderar, men är inte begränsad till, den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"), Storbritanniens “Data Protection Act” [personuppgiftslag] 2018 ("UK DPA"), Australiens “Federal Privacy Act” [federala sekretesslag] 1988, Australiens “Privacy Principles” [sekretessprinciper] ("APP"), Kaliforniens “Consumer Privacy Act” [sekretesslag för konsumenter] ("CCPA") och Kanadas “Personal Information Protection and Electronic Documents Act” [lag om skydd för personuppgifter och elektroniska dokument] ("PIPEDA") och huvudsakligen motsvarande lagstiftning tillämplig i Kanadas provinser.

Vänligen läs denna sekretesspolicy noggrant och kontakta vårt dataskyddsombud ([email protected]) om du har några frågor om våra sekretessförfaranden eller dina personliga sekretessval. 

Det är viktigt att du återkommer till detta dokument ofta för att kontrollera om Policyn uppdaterats. En aktuell version av Policyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Policyn uppdaterades sist den 1 januari 2021.

1. Vilken information om dig samlar Topcon in?

Topcon kan komma att begära och/eller samla in vissa personuppgifter om dig när du interagerar med oss, använder våra Tjänster, tillhandahåller personuppgifter på våra webbplatser, eller förser oss med personuppgifter på något annat sätt. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till, information relaterad till kundnöjdhetsundersökningar, kunders inköpsvanor, garantiinformation och/eller annan inköpsinformation, eller annan information som du frivilligt har tillhandahållit. Topcon kan också komma att samla in teknisk information som din IP-adress, MAC-adress, internetleverantör, operativsystem, webbläsare, geografisk lokalisering, och annan liknande information. Vi samlar också in personuppgifter som namn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer till ditt företags relevanta kontaktperson. Om du arbetar som enskild individ samlar vi också in betalningsinformation som bankinformation och skatte/momsnummer. Topcon begränsar insamlingen av personuppgifter till den information som är nödvändig för de ändamål som har identifierats vid, eller före, den tidpunkt då sådan information samlas in. Du har ingen skyldighet att lämna ut några personuppgifter till Topcon. Men om du inte tillhandahåller sådan information kan vissa funktioner på Topcons webbplatser vara otillgängliga för dig.

Om den information som vi erhållit om dig omfattas av APP kan du ha rätt att använda en pseudonym när du interagerar med våra Tjänster. Vi samlar också in personuppgifter från tredje parter, som t.ex. våra partners, tjänsteleverantörer och offentligt tillgängliga webbplatser, för att kunna erbjuda Tjänster som vi tror kan vara av intresse, för att hjälpa oss att upprätthålla korrekta uppgifter och för att tillhandahålla och förbättra Tjänsterna.

Vi samlar inte medvetet in eller använder några personuppgifter från barn under 13 år, och vi kommer heller inte att göra det i framtiden utan att först få verifierbart samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Skulle ett barn som vi vet är under 13 år skicka individuellt identifierande information till oss kommer vi endast att använda den informationen för att svara direkt till barnet, för att söka föräldrarnas samtycke eller för att skicka ett meddelande till föräldrarna.

2. Namn och kontaktuppgifter till de personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifter:

 • Topcon Corporation (75-1, Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 176-8580 Japan) – topcon.co.jp

 

 • Topcon Healthcare Solutions, Inc. (111 Bauer Drive, Oakland, New Jersey 07436 USA) – topconhealth.com   

 

 

 • Topcon Medical Laser Systems, Inc. (606 Enterprise Court, Livermore, CA 94550, USA) – pascalvision.com

 

 • Topcon Kanada, Inc. (110 Provencher Avenue, Boisbriand QC J7G 1N1, Kanada) – topcon.ca

 

 • Topcon Europe Medical B.V. (Essebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, Nederländerna) –
  topcon-medical.eu/eu/ och dess filialer (Topcon Italia, Topcon Danmark, Topcon Irland och Topcon Tyskland)

 

 • Topcon Deutschland Medical G.m.b.H. (Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41, D-47877 Willich, Tyskland) – topcon-medical.de/de/

 

 • Topcon España S.A. (Frederic Mompou 4 Esc. A Bajos 3, 08960, Sant Just Desvern Barcelona, Spanien) – topcon-medical.es/es/

 

 • Topcon France Medical S.A.S. (1 rue des Vergers, 69760 Limonest, Frankrike) – topcon-medical.fr/fr/
   
 • Topcon (Storbritannien) Medical Ltd. (Topcon House, Kennet Side, Bone Lane, Newbury, RG14 5PX Storbritannien) – topcon-medical.co.uk/eu/

 

 • Topcon Healthcare Solutions EMEA Oy (Saaristongatan 23, 90100 Uleåborg, Finland) – topconhealth.eu
   
 • Topcon Polska Sp. zo. o. (ul. Warszawska 23, 42-470 Siewierz, Polen) – topcon-medical.pl/pl/

 

 

 • Topcon Singapore Medical Pte. Ltd. (1 Jalan Kilang Timor, #09-01 Pacific Tech Centre, Singapore 159303) – topcon.com.sg

3. Hur behandlar Topcon dina personuppgifter?

 1. Topcon samlar in, erhåller, använder, röjer, tillhandahåller och lagrar personuppgifter på ett lämpligt sätt.
 2. Topcon gör sitt yttersta för att säkerställa att alla personuppgifter som används är korrekta, precisa och uppdaterade.
 3. Topcon vidtar nödvändiga och lämpliga åtgärder för att behandla och skydda personuppgifter, inkl. att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst och röjande, förlust, läckande, missbruk eller skada.
 4. Topcon uppfyller sina skyldigheter enligt Tillämplig lagstiftning genom att hålla personuppgifterna uppdaterade; genom att lagra och förstöra dem på ett säkert sätt; genom att inte samla in eller behålla alltför stora mängder av uppgifter; genom att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, obehörig åtkomst och röjande; och genom att säkerställa att lämpliga tekniska åtgärder finns implementerade för att skydda personuppgifterna. Topcon behåller inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de identifierade ändamålen. Vid fastställandet av datalagringsperioder tar Topcon hänsyn till lokala lagar, avtalsförpliktelser och våra kunders förväntningar och krav.
 5. Topcon följer lagar, förordningar och dess riktlinjer, samt även interna regler om personuppgifter.
 6. När hantering av personuppgifter genom avtal läggs ut på en tredje part anförtror Topcon endast dessa till underleverantörer som uppfyller Topcons krav enligt Topcons interna regler. Topcon övervakar sådana underleverantörer på ett lämpligt sätt.
 7. Topcon håller sig uppdaterad avseende alla ändringar i Tillämplig lagstiftning.

 

4.  Vad är syftet med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter? 

Vi samlar in, använder, avslöjar, överför och lagrar personuppgifter när det behövs för att tillhandahålla våra Tjänster och för drifts- och affärsändamål enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Vid tillhandahållande av våra Tjänster och produkter säkerställer vi att endast de personuppgifter som är nödvändiga för våra användningsändamål, dvs. att bedriva affärsverksamheten i Topcons olika enheter, samlas in (enligt vad som anges och beskrivs nedan). Sådana personuppgifter kommer inte att användas eller lämnas ut för andra ändamål än de för vilka de samlades in, utom om den berörda personen ger sitt samtycke, eller i enlighet med vad som krävs eller tillåts enligt Tillämplig lagstiftning.

Topcon kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål och på följande rättsliga grund:

Ändamål

Behandlingens art

Rättslig grund/ändamål

Försäljning av Tjänster

Försäljningsprocess och hantering av avtalsförhållanden relaterade till våra Tjänster.

Tillhandahållande av Tjänster och/eller uppfyllande av ett avtal.

Användning av Tjänster

Prestanda och användning av Tjänster; planering; utveckling; tillverkning; installation; support; utbildning; underhåll av maskiner och utrustning; tillhandahållande och distribution av information såsom information om Tjänsterna; kontakt avseende garanti-, service- och försäljningsfrågor.

Tillhandahållande av Tjänster och/eller uppfyllande av ett avtal.

Marknadsföring och kommunikation

Informationskommunikation och för informationstjänster; för reklam, kampanjer, utställningar och andra evenemang för att marknadsföra produkter; leverera och föreslå skräddarsytt innehåll som t.ex. nyheter, forskning, rapporter och företagsinformation; för att anpassa din upplevelse av våra Tjänster; och för att tillhandahålla och distribuera broschyrer, material och produktprover.

Samtycke, Topcons och ditt berättigade intresse av att skicka/ta emot relevant marknadsföringskommunikation.

För marknadsföring finns det möjlighet att välja bort mottagande av kommunikation för ändamålet direkt marknadsföring. Om du av någon anledning inte lyckas med att avregistrera dig, vänligen kontakta Topcon på e-postadress [email protected], för att avsluta prenumerationen. Observera att i vissa länder kan du själv behöva anmäla/registrera dig för att ta emot dessa meddelanden.

 

Förbättring av våra webb-platser

Anpassa din personliga upplevelse på våra webbplatser; selektivt skicka dig information som kan vara av intresse för dig; tävlingar och lotterier; marknadsundersökningar och undersökningar online; och för automatisk övervakning av statistisk information för att se hur Topcons webbplatser används.

Förbättra, underhålla webbplatser. Säkerställa att det är så enkelt och effektivt som möjligt att använda webbplatserna

Förbättring av Tjänster

 

Genomföra undersökningar om våra Tjänster och analysera resultaten.

Förbättra, utveckla, optimera Tjänsterna och användarnas upplevelse av Tjänsterna.

Regelefterlevnad/reglering

Tillvarata rättigheter och uppfylla skyldigheter som ges och krävs enligt lagar och förordningar; bistå vid utredningar i samband med eventuella rättsliga förfaranden för att skydda och försvara våra rättigheter och vår egendom, eller tredje parts rättigheter eller säkerhet; för att upprätthålla denna sekretesspolicy eller avtal med tredje part; eller för bedrägeri/brottsförebyggande ändamål.

Efterlevnad av rättsliga skyldigheter

Ansökningsprocess

Vi samlar in personuppgifter om arbetssökande i samband med vår anställnings- och rekryteringsprocess. I de fall personuppgifter samlas in i samband med en specifik ledig tjänst kommer vi att lagra personuppgifterna i högst 30 dagar efter det datum då det ifrågavarande jobbet inte längre är tillgängligt. I de fall personuppgifter samlas in som inte är specifikt kopplade till en ledig tjänst kommer vi att lagra de registrerade personuppgifterna i högst 180 dagar. Om vi vill behålla dina personuppgifter längre så att du ska kunna komma i fråga för framtida lämpliga anställningsmöjligheter hos oss kommer vi att be om ditt samtycke, som om det ges kan återkallas när som helst.

Samtycke

 

5. Cookies

Vi lagrar så kallade "cookies" [kakor] för att erbjuda dig ett omfattande utbud av funktioner och för att öka våra webbplatsers lättillgänglighet genom enkel användning. Cookies är små filer som lagras på din dator med hjälp av din webbläsare. Dessa cookies identifierar inte dig som person. För mer information om våra cookies se följande sida https://topconhealthcare.com/cookie-list/.

Om du inte vill att cookies ska användas kan du förhindra lagring av cookies på din dator genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera att detta kan begränsa funktionaliteten och funktionsutbudet i vårt erbjudande. 

 

6.  Behandling av känsliga personuppgifter

Vi behandlar inte känsliga personuppgifter (t.ex. hälsoinformation, finansiella eller religiösa uppgifter) från dig om vi inte har fått ditt föregående skriftliga samtycke eller om det annars är tillåtet, eller krävs, enligt Tillämplig lagstiftning.

7.  Delning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer, eller kommer sannolikt, att delas mellan följande enheter:

 

Närstående företagspartners (affiliater) för interna administrativa ändamål (t.ex. avtal mellan företag som kräver att en specifik avdelning eller ett specifikt team behandlar de personuppgifter som samlats in av olika Topcon-enheter). I dessa fall kommer Topcon göra en avvägning mellan vårt berättigade intresse av administrativ effektivitet och dina konkurrerande intressen innan vi delar dina personuppgifter. 

 

Tredjepartsleverantörer för att säkerställa att de kan uppfylla de tjänster som de tillhandahåller oss, t.ex. avseende programvara, system och plattformssupport; tjänster för direkt marknadsföring; molntjänster; reklam; dataanalys; samt orderuppfyllelse och leverans. Våra tredjepartsleverantörer får inte dela eller använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla sina tjänster till oss. Vi kommer att ingå nödvändiga juridiska avtal med dessa tredjepartsleverantörerna för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas.

 

Tredjepartsdistributörer så att de kan kontakta dig om viktiga produktuppdateringar, serviceproblem och erbjudanden. Vi tillhandahåller endast dina personuppgifter till auktoriserade Topcon-distributörer och endast i den mån som det är relevant och nödvändigt för sådana distributörer för att kunna marknadsföra och underhålla våra produkter. Vi kommer att ingå nödvändiga juridiska avtal med dessa tredjepartsdistributörer för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas. Om du är bosatt i Kalifornien och inte vill att vi ska lämna ut sådan information till våra distributörer, vänligen besök vår sida: “Sälj inte mina personuppgifter”.

 

Affärspartners - Topcon kan komma att dela personuppgifter med affärspartners för att förbättra din Topcon-upplevelse och för Topcons marknadsföringsändamål. Topcon kan komma att dela anonymiserade och aggregerade uppgifter om försäljning, kunder, besökare på webbplatser och relaterad webbplatsinformation med tredje parter. Vi kommer att ingå nödvändiga juridiska avtal med dessa affärspartners för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas.

 

8.  Specifika villkor i GDPR, UK DPA och APP

Dina rättigheter och dina personuppgifter enligt GDPR, UK DPA och APP 

GDPR, UK DPA och APP ger dig vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Det finns vissa skillnader mellan GDPR, UK DPA och APP; men i största allmänhet ger dessa lagar dig följande rättigheter avseende dina personuppgifter.

För att hävda en av dessa nedan uppräknade rättigheterna skicka ett e-postmeddelande till [email protected] och ange att det avser en begäran. 

Rätt till tillgång

Du har när som helst rätt att begära att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig i den omfattning som anges i artikel 15 GDPR, UK DPA och APP.

Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter

Du har rätt att kräva omedelbar rättelse av de behandlade personuppgifterna om dessa uppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt till radering 

Enligt artikel 17 i GDPR och UK DPA har du rätt att kräva att Topcon raderar enstaka eller alla dina personuppgifter om: (i) du motsätter dig Topcons lagring eller behandling av uppgifterna och Topcon inte har några tvingande berättigade skäl och/eller rättslig grund för att fortsätta lagra eller behandla uppgifterna; (ii) du invänder mot behandling av uppgifterna i marknadsföringssyfte; iii) behandlingen av uppgifterna är olaglig, eller (iv) uppgifterna samlades in när du var minderårig. Om du lämnar in en sådan begäran kommer Topcon att radera alla ifrågavarande personuppgifter från sina servrar och filer men kommer att behålla din begäran om radering för att förhindra ytterligare lagring eller insamling av uppgifter. Avseende hur länge personuppgifterna kommer att behållas se punkt 12 i denna sekretesspolicy.

Rätt att invända

        Enligt artikel 21 i GDPR och UK DPA har du rätt att när som helst invända mot Topcons behandling av dina personuppgifter på grunden att Topcon inte har några tvingande berättigade skäl och/eller rättslig grund för att behandla sådana uppgifter. Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra med all behandling av dina personuppgifter såvida vi inte kan visa att: (i) Topcon har tvingande berättigade skäl för att behandla uppgifterna som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter; eller (ii) behandlingen krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

Rätt till begränsning av behandling 

Enligt artikel 18 i GDPR och UK DPA har du rätt att kräva att Topcon begränsar eller avbryter behandlingen av dina personuppgifter om: (i) du vill att Topcon ska kontrollera att uppgifterna är korrekta; eller (ii) du motsätter dig Topcons behandling av uppgifterna och Topcon inte har några tvingande berättigade skäl och/eller rättslig grund för att fortsätta behandla uppgifterna. Om du framställer ett sådant krav kommer vi att avbryta all behandling av uppgifterna, men vi kommer att behålla din begäran om avbrytande för att förhindra ytterligare oönskad behandling. 

Rätt till dataportabilitet

Enligt artikel 20 i GDPR och UK DPA har du rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att lämna in ett klagomål

Om du anser att Topcons lagring eller behandling av dina personuppgifter bryter mot GDPR eller UK DPA har du också rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen ägt rum.

En förteckning över alla europeiska dataskyddsmyndigheter återfinns här:http://ec.europa.eu/justice/article29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Klagomål i Storbritannien kan lämnas in till ICO - https://www.ico.org.uk/make-a-complaint/

 

 

Villkor i APP

 

I den mån APP är tillämplig för de personuppgifter som du har tillhandahållit och som samlats in av Topcon: 

 • Kan du när som helst kontakta Topcon om du har några frågor eller funderingar rörande denna sekretesspolicy eller om hur dina personuppgifter behandlas.
 • Du kan lämna in ett sekretessklagomål genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].
 • Dataskyddsombudet kommer initialt att bedöma ditt klagomål för att avgöra om det finns enkla eller omedelbara åtgärder som kan vidtas för att lösa frågan. Vi kommer i allmänhet att besvara ditt klagomål inom en vecka.
 • Om ditt klagomål kräver mer detaljerade övervägande eller utredning kommer vi att bekräfta mottagandet av ditt klagomål inom en vecka och sedan sträva efter att slutföra vår utredning av ditt klagomål så snart som möjligt. Vi kan komma att be dig att lämna in ytterligare information om ditt klagomål och det resultat du söker. Typiskt sett kommer vi sedan att samla in relevanta fakta, återfinna och granskar relevanta dokument och kommunicera med berörda personer.
 • I de flesta fall kommer vi att utreda och svara på ett klagomål inom 30 kalenderdagar efter mottagandet av klagomålet. Om ärendet är mer komplicerat eller om vår utredning kommer att ta längre tid så kommer vi att meddela dig.
 • Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål, eller om du anser att Topcon har brutit mot villkoren i APP, UK DPA eller GDPR har du rätt att skicka ett klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet.  
 • Kontaktuppgifter till den australiensiska tillsynsmyndigheten (“Office of the Australian Information Commissioner”) hittar du här https://www.oaic.gov.au/.

 

9.  Specifika villkor i CCPA (endast invånare i delstaten Kalifornien)

CCPA ger invånare i delstaten Kalifornien rätt att lämna in en begäran om att få vetskap om och/eller radering av personuppgifter som samlats in. För att initiera denna begärande-process skicka ett e-postmeddelande till [email protected] och ange att det avser en begäran. Begäran kan också göras avgiftsfritt på telefon, 1-866-922-6278. 

 

CCPA gäller för närvarande inte anställningsrelaterade personuppgifter som samlats in från anställda, arbetssökande, entreprenörer eller liknande personer. Dessutom är vissa villkor i CCPA inte tillämpliga för personuppgifter som samlats i samband med affärstransaktioner/affärskommunikation.

 

10. Kanadensiska specifika villkor (endast invånare i Kanada)

Samtycke till att ta emot elektroniska meddelanden

Vi kan, med ditt uttryckliga samtycke, komma att skicka information om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig, inkl. information om befintlig verksamhet, allmänna meddelanden, kommande produkter och tjänster, ändringar av våra produkter eller tjänster, och kommande evenemang. Dessa meddelanden kan komma att skickas på olika sätt, t.ex. via e-post, sms eller annan typ av elektroniskt meddelande, och via Tjänsterna. Om du väljer att registrera dig för att få information om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig kommer vi för detta ändamål att samla in och använda dina kontaktuppgifter, inkl. din e-postadress.  

 

Du kan återkalla ditt samtycke för denna slags användning av dina personuppgifter genom att kontakta oss på [email protected]. Du kan också välja bort att ta emot kommersiella elektroniska meddelanden till din e-post genom att använda funktionen för att avregistrera dig, vilken kommer att återfinnas i alla meddelanden som vi skickar till dig. Även om du väljer bort marknadsföringskommunikation kan vi komma att skicka viss servicekommunikation, t.ex. bekräftelser eller säkerhetsmeddelanden via e-post, via Tjänsterna, via sms eller via annan typ av kommunikation.

 

Om du skickar ett e-postmeddelande till oss, eller ger feedback via Tjänsterna, samlar vi in din e-postadress och det fullständiga innehållet i ditt meddelande, inkl. bifogade filer, och annan information som du tillhandahåller. Vi kan också komma att använda och visa ditt fullständiga namn och din e-postadress när du skickar ett e-postmeddelande till en vän via Tjänsterna (t.ex. en inbjudan).

 

Ytterligare skydd av personuppgifter

De enda anställda som beviljas tillgång till dina personuppgifter är de som har affärsmässiga skäl till detta eller vars uppgifter rimligen kräver sådan information.

Rätt till tillgång och rättelse av personuppgifter

I den utsträckning som PIPEDA och i allt väsentligt liknande tillämpliga provinsiella lagar ger dig rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. För att starta denna process vänligen skicka ett e-postmeddelande till [email protected] och ange att du önskar framföra en begäran.

Vi kan komma att kräva att du tillhandahåller tillräcklig identifikation för att få ta del av förekomst, användning eller utlämnande av dina personuppgifter, eller någon rättelse av dessa. Sådana identifikationsuppgifter får endast användas för detta ändamål. Vi kommer att försöka svara på varje sådant skriftligt begärande senast 30 kalenderdagar efter mottagande. Vi kommer skriftligen att meddela dig om vi inte kan uppfylla dina önskemål inom denna tidsperiod. En administrationsavgift av rimlig storlek kan komma att debiteras för att tillhandahålla informationen. Administrationsavgiftens ungefärliga storlek kommer att meddelas individen innan informationen lämnas ut.

Gränsöverskridande överföringar av personuppgifter

Observera att vi kan komma att överföra information, inkl. personuppgifter, till en jurisdiktion som inte har samma dataskyddslagar som Kanada enligt vad som beskrivs närmare under punkt 11 nedan. Sådan information kan komma att göras tillgänglig för domstolar, brottsbekämpande myndigheter och nationella myndigheter i den eller de jurisdiktioner där informationen lagras. Om du inte vill att dina uppgifter ska överföras eller lagras utanför Kanada bör du inte tillhandahålla oss några personuppgifter. 

11. Gränsöverskridande överföring och lagring av personuppgifter 

Topcon är en global organisation och dina personuppgifter kan komma, eller kommer sannolikt, att lagras och behandlas utanför ditt hemland. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att den information vi samlar in behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy och kraven i tillämplig lagstiftning varhelst uppgifterna finns. Oavsett plats hanterar Topcon personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Topcon har nätverk, databaser, servrar, system, support och helpdesk belägna på våra kontor runt om i världen. För att tillgodose vår verksamhets, anställdas och kunders behov samarbetar vi med tredje parter, som t.ex. leverantörer av molnhotell, andra leverantörer och tekniksupport, runt om i hela världen. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter behandlas, skyddas och överförs i enlighet med all tillämplig lagstiftning. I vissa fall kan vi behöva röja eller överföra dina personuppgifter inom Topcon eller till tredje parter i områden utanför ditt hemland. De områden där dessa mottagare är belägna kommer att variera från tid till annan, men kan omfatta Förenta staterna, Japan, Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien, Förenade kungariket Storbritannien, Irland, Portugal, Australien, Kanada och andra länder där Topcon har närvaro eller använder sig av entreprenörer.

När vi överför personuppgifter från det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ESS) eller Kanada till andra länder där tillämplig lagstiftning inte erbjuder samma nivå av dataskydd som i ditt hemland vidtar vi åtgärder för att tillhandahålla en lämplig nivå av dataskydd. Med andra ord kvarstår dina rättigheter och ditt skydd med dina personuppgifter. Vi använder t.ex. godkända avtalsvillkor, flerpartsavtal om dataöverföring, interna koncernavtal och andra åtgärder som är utformade för att säkerställa att mottagarna av dina personuppgifter skyddar dem. Om du vill veta mer om våra dataöverföringsmetoder, vänligen kontakta oss på [email protected].

 

12. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

 

Vi raderar eller anonymiserar dina personuppgifter så snart de inte längre behövs för de ändamål för vilka de har samlats in, eller använts, i enlighet med denna sekretesspolicy. Som regel lagrar vi dina personuppgifter under den tid som de används eller så länge syftet, eller avtalsförhållandet, för vilka de är avsedda kvarstår, plus att vi behåller säkerhetskopior under en rimlig tidsperiod efter radering.

 

13. Skydds- och säkerhetsåtgärder

 

Topcon tar datasäkerhet på stort allvar och använder lämplig teknik och lämpliga förfaranden för att skydda personuppgifter. Våra policyer och förfaranden för informationssäkerhet är nära anpassade till allmänt accepterade internationella standarder, de granskas regelbundet och uppdateras vid behov för att uppfylla våra affärsmässiga behov samt för att hantera tekniska förändringar och rättsliga krav.

 

14. Länkar till andra webbplatser

Topcons webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa tredjepartswebbplatser har sina egna sekretesspolicyer, inkl. avseende cookies, och vi uppmanar dig att ta del av dem. De kommer att styra behandlingen av personuppgifter som du tillhandahåller, eller som samlas in av cookies, när du besöker dessa webbplatser. Denna sekretesspolicy gäller inte tredje parters webbplatser och allt utlämnande av personuppgifter på tredje parters webbplatser görs på egen risk.

 

15. Samtycke/bekräftelse

 

Genom att använda eller tillhandahålla personuppgifter via en av Topcons webbplatser samtycker du till och/eller lämnar en bekräftelse på att du godkänner villkoren i denna sekretesspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen lämna inte ut/tillhandahåll någon personlig information via en Topcon-webbplats.

 

***