Sorry, we don't support IE.

Vi ser att du använder Internet Explorer, en gammal och osäker webbläsare. På grund av detta kan vi inte visa dig den webbplats som vi vill att du ska se.

Kom tillbaka med en annan webbläsare som Chrome , Firefox eller Microsoft Edge . Vi kommer att vara här, vi ses om en minut!

Alla produkter

Bygg upp, ge vård och få din mottagning för myopi och torra ögon att växa

MYAH

MYAH erbjuder all teknik som krävs för att stödja myopikontroll: Optisk biometri, hornhinnetopografi och pupillometri. Allt i en engångsinvestering. Dessutom är MYAH en allt-i-ett-enhet med en plattform som utvecklas och tillhandahåller verktyg för att lägga till eller utöka vård av torra ögon.

MYAH

Nyckelegenskaper

  • Cornealtopografi som inbegriper keratoconusscreening och pupillometri
  • Axiallängdsmätning
  • Progressionsrapporter för att analysera behandlingens effektivitet
  • Verktyg för utvärdering av torra ögon
  • Övervaka utvecklingen av myopi och jämför mätningar med tillväxtkurvorna för axiell längd.

Myopi påverkar i hög grad livskvaliteten och den personliga utvecklingen för barn*

*Gemensam rapport från Världshälsoorganisationen och Brien Holden Vision Institute. Globalt vetenskapligt möte om myopi. The Impact of myopia and high myopia. University of New South Wales, Sydney, Australia. 16-18 March 2015.

Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att delta i den globala kampen mot myopiepidemin. MYAH är det perfekta instrumentet för professionella ögonspecialister som är intresserade av att bygga upp och expandera vårderbjudandet

Att bygga upp en myopivårdsmottagning kräver att du utbildar dina patienter och deras anhöriga om följderna av utvecklingen av myopi, ger vård för tillståndet och får ditt utbud av tjänster att växa.

Bygg upp, ge vård och få din mottagning för myopi och torra ögon att växa

BYGG UPP DIN MOTTAGNING FÖR MYOPIVÅRD
Med MYAH skapar du en initial baslinje för varje patient för att på så sätt övervaka risken och följa upp utvecklingen över tid. Detta gör att du tidigt kan inleda ett samtal med föräldrarna.

GE VÅRD: ÖVERVAKA OCH JÄMFÖR
MYAH tillhandahåller viktig information för att övervaka förändring av ögats längd och jämföra axiella längdmätningar med inbyggda tillväxtkurvor.

FÅ DIN MOTTAGNING FÖR MYOPIVÅRD ATT VÄXA
Om du erbjuder tester för axiell längdscreening kan det komplettera dina refraktionstester.

NYHET! Vi presenterar MYAH:s tillväxtkurvor

MYAH gör att du kan övervaka utvecklingen av myopi och jämföra mätningar med tillväxtkurvor för axiell längd. De flesta myopiska ögon blir myopiska främst på grund av överdriven axiell förlängning1 Genom att använda det omfattande datasetet med axiell längd som samlats in av Erasmus-universitetet (Rotterdam, NL)2 och som nu ingår i MYAH kan du övervaka axiell längd och sedan jämföra patientens data med normativa tillväxtkurvor. På så sätt kommer du bättre kunna förstå ett barns risk för myopi i vuxen ålder

1(Gifford KL, Richdale K, Kang P, Aller TA, Lam CS, Liu YM, Michaud L, Mulder J, Orr JB, Rose KA, Saunders KJ, Seidel D, Tideman JWL, Sankaridurg P. IMI - Clinical Management Guidelines Report. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019 Feb 28;60(3):M184-M203.).
2Koordinater som ingår i denna myopienhet är de senaste tillgängliga uppgifterna och kommer från Myopia Research Group vid Erasmus MC, Rotterdam

Tillväxtkurvor

Övriga funktioner

Dynamisk pupillometri
Ger tydlig information om pupillens reaktionstid och storlek, vilket kan vara användbart för att övervaka effekten av atropin med låg dos eller för att titrera dosen atropin. Användaren kan undersöka pupillens centrering och diameter över en rad olika ljusnivåer, vilket är användbart för Ortho-K och multifokal linsanpassning och även informativt för pre- och postrefraktiv kirurgi.

Dynamisk pupillometri

Utprovning av kontaktlinser
MYAH ger stöd för utprovning av kontaktlinser, vilket minskar antalet linser som behöver provas på ögat:
• Innehåller en databas med konventionella RGP- och Ortho-K-linser.
• Exportera topografiska data till en kalkylator från tredje part
• Fluoresceinsimulering med möjlighet att spara och granska data

contact lens fittling

Verktyg för utvärdering av torra ögon
Dessa verktyg erbjuder icke-invasiv mätning av uppbrytningstid för tårfilm (non-invasive Tear Break-up Time, NIBUT), bildtagning av Meiboms körtlar med analys av området med förlust, analys av tårmeniskens höjd, blinkningsanalys, reell fluoresceinbildtagning och videoinspelning samt videogranskning av anteriora korneala aberrationer mellan blinkningar.

dry eye assement tool

Cornealtopografi
MYAH erbjuder ytterligare en uppsättning verktyg för att analysera den anteriöra hornhinnan, inklusive topografiska kartor, 3D-kartor, jämförelsekartor, höjdkartor, Zernike-analys och keratoconusscreening.

Cornealtopografi

Sammanfattning av hornhinneaberrationer
Zernike-utvidgningskoefficienten används för att bestämma vilken eller vilka komponenter som dominerar hornhinnans aberrationsstruktur och i vilken grad. Den anteriöra corneala Zernike-sammanfattningen består av 36 polynomer upp till sjunde ordningen och ger en tydlig bild av de optiska oregelbundenheter som kan påverka synens kvalitet.

corneal abberation

Alla produkter, tjänster eller erbjudanden är inte alltid godkända eller erbjuds på alla marknader, och produkterna varierar från land till land. Kontakta din lokala återförsäljare för landsspecifik information.

Thank you for showing your interest in this product

Before you download this file, we'd like to know a little more about you. By filling out this form, you agree that Topcon Healthcare can send you occasional updates via email or phone.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.