Sorry, we don't support IE.

Vi ser att du använder Internet Explorer, en gammal och osäker webbläsare. På grund av detta kan vi inte visa dig den webbplats som vi vill att du ska se.

Kom tillbaka med en annan webbläsare som Chrome , Firefox eller Microsoft Edge . Vi kommer att vara här, vi ses om en minut!

Alla produkter

OCT med Swept Source-teknik (SS-OCT) och multimodal fundusavbildning.

Triton

DRI-OCT Triton kombinerar världens första OCT med Swept Source-teknik och multimodal fundusavbildning.

Triton

Nyckelegenskaper

  • 1,050nm våglängd
  • Scanningshastighet på 100 000 A/sek
  • Multimodal fundusavbildning

Bildkvalitet
 

Tritons Swept Source OCT med dess scanningshastighet på 100 kHz och våglängd på 1 050 nm ger klara och detaljerade bilder även av de djupaste skikten i ögat med kort bildtagningstid. Visualiserar inte bara retina och glaskroppen utan också åderhinnan och sklera1.

Triton

Diagnostisk kapacitet
Genom att se djupare blir det möjligt att få en bättre förståelse för många okulära patologier1. Med funktioner som OCT-angiografi, fundus-autofluorescens och en-face OCT, erbjuder Triton multimodal bildtagningfunktioner för att hjälpa till att bedöma och bevara patientens ögonhälsa.

Effektivitet i praktiken
Tritons automatiserade funktioner, bland annat enkelscanning och SMARTTrackTM-systemet, är utformade för att optimera ditt arbetsflöde genom att förenkla datainsamling, analys och uppföljning.

1 Fabio Lavinsky, Daniel Lavinsky. Novel perspectives on swept‑source optical coherence tomography. Int J Retin Vitr (2016) 2:25

B-scan
Courtesy: Professor Jose Maria Ruiz Moreno MD, University of Albacete, Spain

OCT-avbildning med Swept Source

1 050 nm våglängd
Ljuset med längre våglängd ger bättre vävnadspenetration, vilket möjliggör visualisering av de djupaste skikten i ögat1

OCT-teknik med Swept Source, scanningshastighet på 100 000 A-scans/sekund
Den snabba scanningshastigheten på 100 000 A-scans/sek gör det möjligt att utföra tydliga B-scans* genom att samla in fler A-scans inom en given bildtagningstid. Detta hjälper till att minska artefakter från ofrivilliga ögonrörelser som till exempel ryckningar och blinkningar.
*Shoji Kishi. Impact of swept source optical coherence tomography on ophthalmology. Taiwan Journal of Ophthalmology 6 (2016) 58-68

Osynliga scanningslinjer
Det osynliga ljuset med en våglängd på 1 050 nm hjälper patienterna att koncentrera sig på fixationsmärket under scanningen, vilket minskar ofrivilliga ögonrörelser. Den ger ett effektivare arbetsflöde på kliniken genom att minska behovet av omscanning.

OCT med Swept Source inkluderar multimodal fundus-bildtagning

DRI-OCT Triton kan ta OCT- och fundusbilden i en och samma tagning. PinPointTM-registrering identifierar B-scan-placeringen på fundusbilden. Jämförelse mellan B-scanningen och fundusbilden kan stödja klinisk effektivitet vid diagnos.

Fundusbilder med äkta färg*
DRI-OCT:n Triton ger en icke-mydriatisk fundusbild med äkta färg. Fluoresceinangiografi (FA) och fundusautofluorescens (FAF) finns tillgängliga** för att förbättra Triton Plus diagnostiska förmåga. Denna allt-i-ett-enhet stöder ett effektivt arbetsflöde på kliniken. OCT med Swept Source inkluderar multimodal fundusbildtagning DRI-OCT Triton kan ta OCT och fundusbilden i en och samma tagning. PinPointTM-registrering identifierar B-scanningens placering på fundusbilden. Jämförelse mellan B-scanningen och fundusbilden kan stödja klinisk effektivitet vid diagnos.

*Fundusbild i färg med vitt ljus, med 24-bitars färg.
**DRI OCT Triton Plus: OCT/anterior OCT (tillval)/OCT-angiografi (tillval) /färg/rödfritt/FA/FAF
   DRI OCT Triton: OCT/anterior OCT (tillval)/OCT-angiografi (tillval) /färg/rödfritt

Stereofotografi

Tredimensionell visualisering av färgfundusbilder kan uppnås genom att ta bilder i stereofotografiläge. Tritons vägledning för bildtagningen på skärmen underlättar snabb och enkel användning med automatisk justering för att fånga in stereopar.

stereo photography

Fotografering av breda panoramabilder
 

Utöver fotografering av macula och disken ger Triton bred täckning av näthinnan. En panoramabild kan skapas av multipla fundus- eller OCT-angiografibilder.

panoramic fundus overview

Uppföljningsfunktion
 

Med den här funktionen kan du hämta och omanalysera samma punkt vid uppföljningen för att jämföra tidigare och aktuella bilder. Det enda en operatör behöver göra är att helt enkelt välja tidigare data så fotgraferarTriton automatiskt samma område.

follow up function

Multimodal visning

En-face angiografibilder, B-scans och fundusfotografering kan alla visas på en och samma skärm med hjälp av IMAGENet®6 och PinPointTM-registrering, så att aktuellt område kan bedömas med hjälp av flera bildmodaliteter. Valda skikt kan enkelt anpassas för att förbättra tydligheten på specifika patologiska funktioner.

multimodal viewing

Upptäck fler möjligheter: Se mer, bättre och djupare

Topcon SS OCT-Angio

Topcons SS OCT AngioTM kombinerar OCT-angiografi med en OCT med Swept Source. OCTARATM, en egenutvecklad bildbehandlingsalgoritm, ger mycket känslig angiografisk detektion2 som möjliggör visualisering av kärlstrukturer även i koroidea och djupa retinala skikt.
2Magdy Moussa, Mahmoud Leila, Hagar Khalid. Imaging choroidal neovascular membrane using en face swept-source optical coherence tomography angiography.
Clinical Ophthalmology 2017:11 1859–1869

OCT-A

OCTARATM
OCTARATM är den bildbehandlingsteknik som extraherar signaländringar som härleds från vaskulärt flöde med hjälp av flera OCT-B-scans vilka samlats in i samma position. Den uppvisar hög känslighet för detektion av lågt blodflöde i mikrovaskulaturen2.

Bildtagning med hög känslighet och visualisering av djupare intravaskulärt flöde1
Tekniken med Swept Source och OCTARATM gör det möjligt att visualisera de djupare strukturerna med mindre djuppåverkad signalförlust3. Dessutom gör våglängden på 1 μm att bildtagning med OCT-angiografi är möjlig på patienter med mediaopaciteter.

Snabb scanning, spårning i realtid
Med 100 000 A-scanningar per sekund i kombination med osynliga* scanningslinjer och SMARTTrackTM-systemet för spårning fångar Triton snabbt upp en tät datauppsättning och ger en OCT-angiografibild en face av det retinala mikrovaskulära flödesnätverket2

* Scanningslinjen för OCT-angiografi kan vara svagt synlig under bildtagningen för vissa personer under vissa förhållanden

OCTA är ett extra tillval.

 

 

OCTA panorama
SS OCT AngioTM Montage, Courtesy:Yuichiro Ogura, MD, Professor and Chairman, Department of Ophthalmology and Visual Science, Nagoya City University, Nagoya, Japan

Alla produkter, tjänster eller erbjudanden är inte alltid godkända eller erbjuds på alla marknader, och produkterna varierar från land till land. Kontakta din lokala återförsäljare för landsspecifik information.

Relaterade Produkter

  • ATE-800

    ATE-800

    Oavsett om det rör sig om en digital spaltlampa med digitalkamera, en OCT eller en icke-mydriatisk funduskamera erbjuder den här arbetsstationen en ko...

    Läs mer

Thank you for showing your interest in this product

Before you download this file, we'd like to know a little more about you. By filling out this form, you agree that Topcon Healthcare can send you occasional updates via email or phone.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.