Sorry, we don't support IE.

Vi ser, at du bruger Internet Explorer, som er en gammel og usikker browser. På grund af dette kan vi ikke vise dig det websted, vi ønsker, at du skal se.

Brug venligst en anden browser som f.eks. Chrome, Firefox or Microsoft Edge. Vi bliver her, vi ses om et øjeblik!

Fortrolighedserklæring

Topcon Healthcare Groups fortrolighedserklæring

Topcon Healthcare Groups fortrolighedserklæring

Din fortrolighed og din tillid er vigtig for os. Denne fortrolighedserklæring (“Erklæring”) giver vigtige oplysninger om, hvordan Topcon Healthcare Solutions, Inc., Topcon Medical Systems Inc., Topcon Europe Medical BV og disses tilknyttede virksomheder (samlet,“Topcon”,“vi,”eller “os”) håndterer de personoplysninger, som vi indsamler via vores hjemmesider og onlinetjenester, samt gennem vores salgs- og marketingaktiviteter (samlet, vores “Tjenester”).

Som anvendt heri, betyder udtrykkene "Personoplysninger” eller “Persondata” alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person, som kan omfatte typer af oplysninger, som en persons navn, fødselsdato og bopælsadresse, e-mailadresse eller telefonnummer, kreditkortoplysninger og andre personlige identifikatorer. 

Topcon er forpligtet til at overholde fortrolighedslovgivninger, der gælder Topcons aktiviteter overalt i verden (samlet "Gældende love").  Denne politik er udarbejdet mhp. at opfylde kravene i sådanne, gældende love og er beregnet til at informere dig om Topcons praksis mht. at administrere dine personoplysninger og beskytte dem mod uautoriseret brug eller videregivelse. Gældende love inkluderer, men er ikke begrænset til, Europas generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”), UK Data Protection Act 2018 (“UK DPA”), Australiens Federal Privacy Act 1988, Australian Privacy Principles (“APP”), California Consumer Privacy Act (“CCPA”) Og Canadas lov om beskyttelse af personoplysninger og elektroniske dokumenter (“PIPEDA”) og væsentligt lignende, gældende provinslovgivning i Canada.

Læs denne erklæring omhyggeligt og kontakt vores databeskyttelsesansvarlige på ([email protected]) , hvis du har spørgsmål om vores fortrolighedspraksis eller dine valg mht. dine personoplysninger. 

Det er vigtigt, at du ofte vender tilbage og gennemgår opdateringerne af denne erklæring. Du finder altid en aktuel udgave af denne erklæring på vores hjemmeside.

Denne erklæring blev sidst opdateret den 1. januar 2021.

1. Hvilke oplysninger indsamler Topcon om dig?

Topcon kan anmode om og/eller indsamle visse personoplysninger fra dig, når du interagerer med os, gør brug af en tjeneste, når du indtaster personoplysninger på vores hjemmeside eller på anden vis giver os personoplysninger. Disse oplysninger omfatter fx, men er ikke begrænset til, informationer ifm. kundetilfredshedsundersøgelser, kunders købsvaner, garantioplysninger og/eller andre købsoplysninger eller anden information, som du frivilligt angiver. Topcon kan også indsamle andre tekniske oplysninger, som fx din IP-adresse, MAC-adresse, internetudbyder, computers OS, webbrowser, geolokation og andre lignende oplysninger. Vi indsamler også persondata, som fx navn, efternavn, adresse, e-mail og telefonnummer på den relevante kontaktperson i din virksomhed. Hvis du agerer som enkeltperson, indsamler vi også betalingsoplysninger, som fx bankoplysninger og skatte-ID eller moms/CVR-nummer. Topcon begrænser indsamlingen af personoplysninger til dem, der er nødvendige mht. de formål, der er identificeret af denne, på eller inden det tidspunkt, hvor disse oplysninger indsamles. Du er ikke forpligtet til at give Topcon dine personoplysninger. Hvis du ikke angiver sådanne oplysninger, vil nogle af funktionerne, på Topcons hjemmesider, muligvis ikke være tilgængelige for dig.

Når dine oplysninger, som vi har indhentet, er underlagt APP'en, kan du muligvis bruge et pseudonym, når du interagerer med vores tjenester.  Vi indsamler også personoplysninger fra tredjeparter, som fx vores partnere, tjenesteudbydere og offentligt tilgængelige hjemmesider for at tilbyde dig tjenester, som vi tror kan interessere dig, og for at hjælpe os med at opretholde oplysningernes nøjagtighed samt levere og forbedre tjenesterne.

Vi hverken indsamler eller bruger bevidst personoplysninger fra børn under 13 år, og vi vil heller ikke gøre det i fremtiden, uden først at indhente et verificerbart samtykke fra en forælder eller værge. Såfremt et barn, som vi ved er under 13 år, sender individuelle identifikationsoplysninger til os, bruger vi kun disse oplysninger til at svare barnet direkte, søge forældrenes samtykke eller give en meddelelse til forældrene.

2. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige, der håndterer personoplysningerne

 • Topcon Corporation (75-1, Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 176-8580 Japan) – topcon.co.jp

 

 • Topcon Healthcare Solutions, Inc. (111 Bauer Drive, Oakland, New Jersey 07436 USA) – topconhealth.com   

 

 

 • Topcon Medical Laser Systems, Inc. (606 Enterprise Court, Livermore, CA 94550, USA) – pascalvision.com

 

 • Topcon Canada, Inc. (110 Provencher Avenue, Boisbriand QC J7G 1N1, Canada) – topcon.ca

 

 • Topcon Europe Medical B.V. (Essebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, The Netherlands) –
  topcon-medical.eu/eu/ and its branch (Topcon Italia, Topcon Denmark, Topcon Ireland and Topcon Germany)

 

 • Topcon Deutschland Medical G.m.b.H. (Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41, D-47877 Willich, Germany) – topcon-medical.de/de/

 

 • Topcon España S.A. (Frederic Mompou 4 Esc. A Bajos 3, 08960, Sant Just Desvern Barcelona, Spain) – topcon-medical.es/es/

 

 • Topcon France Medical S.A.S. (1 rue des Vergers, 69760 Limonest, France) – topcon-medical.fr/fr/
   
 • Topcon (Great Britain) Medical Ltd. (Topcon House, Kennet Side, Bone Lane, Newbury, RG14 5PX U.K.) – topcon-medical.co.uk/eu/

 

 • Topcon Healthcare Solutions EMEA Oy (Saaristonkatu 23, 90100 Oulu, Finland) – topconhealth.eu
   
 • Topcon Polska Sp. zo. o. (ul. Warszawska 23, 42-470 Siewierz, Poland) – topcon-medical.pl/pl/

 

 

 • Topcon Singapore Medical Pte. Ltd. (1 Jalan Kilang Timor, #09-01 Pacific Tech Centre, Singapore 159303) – topcon.com.sg

3. Hvordan håndterer Topcon dine personoplysninger?

 1. Topcon indsamler, indhenter, bruger, videregiver, leverer og opbevarer personoplysningerne på en passende måde.
 2. Topcon bestræber sig på at sikre, at de personoplysninger, vi bruger, er nøjagtige, præcise og ajour.
 3. Topcon træffer nødvendige og passende foranstaltninger for at administrere og beskytte person-oplysningerne, som fx at beskytte personoplysningerne mod uautoriseret adgang og videregivelse, tab, offentliggørelse, misbrug eller skade.
 4. Topcon overholder sine forpligtelser i henhold til gældende lov, ved at holde personoplysningerne ajour; ved at opbevare og ødelægge dem på sikker vis; ved ikke at indsamle eller opbevare for store mængder af data; ved at beskytte personoplysningerne mod tab, misbrug, uautoriseret adgang og videregivelse og ved at sikre sig, at der er implementeret passende tekniske foranstaltninger mhp. at beskytte personoplysningerne. Topcon opbevarer ikke personoplysningerne i længere tid end nødvendigt for at opfylde de identificerede formål. Ifm. bestemmelsen af datalagringsperioderne, tager Topcon hensyn til lokale love, kontraktmæssige forpligtelser samt vores kunders forventninger og krav.
 5. Topcon overholder love, regler og retningslinjer samt interne regler om personoplysninger.
 6. Når vi beordrer tredjepart om at håndtere personoplysninger, bruger Topcon kun entreprenører, der opfylder Topcons krav, baseret på Topcons interne regler. Topcon administrerer sådanne entreprenører på passende vis.
 7. Topcon holder sig ajour med hensyn til enhver ændring af gældende love.

 

4.  Hvad er formålet og det juridiske grundlag mht. behandlingen af personoplysningerne? 

Vi indsamler, bruger, videregiver, overfører og opbevarer personoplysninger, når det er påkrævet, for at levere vores ydelser og tjenester og til vores operationelle og forretningsmæssige mål, som er beskrevet i denne erklæring.

Topcon sikrer sig, at vi ifm. processen med at levere sine produkter og ydelser/tjenester kun indhenter de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre vores virksomhed gennem Topcons forretningsenheder og til brugsmæssige formål (som er identificeret og beskrevet nedenfor).  Sådanne personoplysninger vil ikke blive brugt eller videregivet til andre formål end dem, hvortil de indsamles, undtagen med samtykke fra den pågældende person eller som krævet eller tilladt i henhold til gældende lov.

Topcon kan behandle dine personoplysninger til følgende formål og med følgende retsgrundlag:

Formål

Behandlingens art

Retsgrundlag / formål

Salg af tjenester/ydelser

Salgsproces og styring af kontraktforhold, som er knyttet til vores tjenester.

Levering af tjenester og / eller udførelse af en kontrakt

Brug af tjenester/ydelser

Ydelse og brug af tjenester, planlægning, udvikling, fremstilling, installation, support, træning og vedligeholdelse af maskiner og udstyr, levering og distribution af oplysninger, som fx informationer om tjenester, dialog om garantier, service og salgsrelaterede emner.

Levering af tjenester og / eller udførelse af en kontrakt

Marketing og kommunikation

Informationskommunikation og informations-behandlingstjenester og markedsføring og gennemførelse af kampagner, udstillinger og andre begivenheder, mhp. at promovere produkter samt levere og foreslå skræddersyet indhold, som fx nyheder, research, rapporter og forretningsinformation og for at gøre din oplevelse af vores tjenester personlig og levere og distribuere brochurer, materialer og prøver på produkter

Samtykke; Topcon og din legitime interesse i at sende/modtage relevant markedsføringskommunikation

Markedsføringskommunikation tillader fravalg af modtagelse ifm. direkte markedsføringsformål. Hvis din indsats for at fravælge noget af en eller anden grund ikke lykkes, beder vi dig om at sende en e-mail til Topcon, på [email protected]. Bemærk, at du i nogle lande kan anmodes om at tilmelde dig for at modtage denne kommunikation.

 

 

Forbedring af vores hjemmeside

Gøre din oplevelse på vores hjemmesider personlig; selektivt sende dig oplysninger, du kan finde interessante; konkurrencer og lodtrækninger, markedsundersøgelser og online spørgeskemaer; automatisk overvågning af statistiske oplysninger mhp. at forstå, hvordan man bruger Topcons hjemmesider.

Forbedring, vedligeholdelse af hjemmesider. Gøre hjemmesiderne så lette og effektive som muligt at bruge

Forbedring af tjenesterne

 

Gennemføre undersøgelser af tjenester og analysere resultaterne

Forbedring, udvikling, optimering af tjenester og ydelser ifm. brugerens oplevelse

Overholdelse/lovgivning

Udøve rettigheder og opfylde forpligtelser, som angives og kræves af love og regler, bistå efterforskning ifm. enhver juridisk procedure for at beskytte og forsvare vores rettigheder og ejendom eller tredjemands rettigheder eller sikkerhed, for at håndhæve denne fortrolighedserklæring eller aftaler med tredjeparter eller ifm. forebyggelse af bedrageri/kriminalitet.

Overholdelse af juridiske forpligtelser (Compliance)

Ansøgningsproces

Ifm. vores ansøgnings-/rekrutteringsprocesser, indsamler vi personoplysninger om ansøgerne. Såfremt personoplysningerne indsamles i forbindelse med en bestemt stilling, gemmer vi maksimalt ansøgerens personoplysninger i 30 dage efter den dato, hvor den pågældende stilling ikke længere er tilgængelig. Såfremt der indsamles personoplysninger, der ikke knyttes specifikt til en ledig stilling, gemmer vi maksimalt ansøgerens personoplysninger i 180 dage. Hvis vi ønsker at gemme dine personoplysninger længere endnu, mhp. fremtidige, passende jobmuligheder hos os, beder vi dig om dit samtykke, som, hvis det gives, altid kan trækkes tilbage.

Samtykke

 

5. Cookies

Vi gemmer såkaldte "cookies" mhp. at tilbyde dig et stort udvalg af funktioner og mhp. at gøre brugen af vores hjemmesider nemmere.  Cookies er små filer, der gemmes på din computer via din internetbrowser.  Disse cookies kan ikke identificere dig som person.  Se mere om vores cookies her https://topconhealthcare.com/cookie-list/.

Hvis du ikke ønsker at gøre brug af cookies, kan du forhindre at disse cookies gemmes på din computer, ved at justere de relevante indstillinger i din internetbrowser. Bemærk, at det kan begrænse funktionaliteten og udvalget af funktioner i vores tilbud. 

 

6.  Behandling af følsomme personoplysninger

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger (som fx sundheds-, økonomiske eller religiøse oplysninger) fra dig, medmindre vi tidligere har modtaget dit skriftlige samtykke hertil eller på anden måde har tilladelse til dette eller såfremt gældende lov kræver det.

7.  Deling af dine personoplysninger

Dine personoplysninger deles eller deles sandsynligvis inden for følgende enheder:

 

Virksomhedens selskaber (Corporate Affiliates) til interne, administrative formål (fx aftaler mellem virksomheder, der kræver, at en given afdeling eller et givent team behandler personoplysninger, som er indsamlet af diverse Topcon-enheder).  Her vil Topcon afveje sin legitime interesse og administrative effektivitet ift. dine konkurrerende interesser, før vi deler dine personoplysninger. 

 

Tredjepartsudbydere for at sikre, at de er i stand til at udføre de ydelser/tjenester, de leverer til os, som fx softwares, systemer og platformssupport; Direkte markedsføringstjenester; Cloud- og hostingtjenester; reklame; dataanalyse; og opfyldelse af ordrer og leveringer. Vores tredjepartsudbydere må hverken dele eller bruge dine personoplysninger til noget andet formål end at levere tjenester/ydelser til os. Vi indgår nødvendige juridiske aftaler med tredjepartsudbydere mhp. at sikre dine personoplysninger.

 

Tredjepartsdistributører for at orientere dem om vigtige produktopdateringer, servicerelaterede problemer og tilbud.  Vi deler kun dine personoplysninger med godkendte Topcon-distributører og kun i det omfang, dette er relevant og nødvendigt for at sådanne distributører kan markedsføre og servicere vores produkter. Vi indgår de nødvendige juridiske aftaler med vores distributører mhp. at sikre dine personoplysninger. Hvis du bor i Californien og ikke ønsker, at vi deler sådanne oplysninger med vores distributører, beder vi dig besøge vores side Do No Sell My Personal Information.

 

Forretningspartnere - Topcon kan vælge at dele dine personoplysninger med forretningspartnere for at forbedre din oplevelse med Topcon og til Topcons markedsføringsformål. Topcon kan dele ikke-personlige, aggregerede oplysninger om salg, kunder, besøgende på hjemmesiden og relaterede hjemmesideoplysninger med tredjeparter. Vi indgår de nødvendige juridiske aftaler med vores forretningspartnere for at sikre dine personoplysninger.

 

8.  GDPR, UK DPA og APP-specifikke betingelser

Dine rettigheder og dine personoplysninger i henhold til GDPR, UK DPA og APP 

GDPR, UK DPA og APP giver dig visse rettigheder med hensyn til dine personoplysninger.  Der foreligger visse forskelle med hensyn til GDPR, UK DPA og APP; dog gælder det generelt; hver lov giver dig følgende rettigheder med hensyn til dine personoplysninger.

Du kan sende en e-mail, og hævde en af nedenstående rettigheder, til [email protected], hvor du angiver, at du ønsker at fremsætte en anmodning. 

Ret til adgang

Du har altid ret til at anmode om adgang til de behandlede personoplysninger, der vedrører dig, i det omfang, de er omfattet af art. 15 GDPR, UK DPA og APP.

Ret til berigtigelse af forkerte oplysninger

Du har ret til at anmode os om øjeblikkelig berigtigelse af de personoplysninger, der vedrører dig, hvis sådanne oplysninger er forkerte eller ufuldstændige.

Ret til sletning 

I henhold til art. 17 i GDPR og UK DPA har du ret til at bede Topcon om at slette enhver eller alle dine personoplysninger, hvis (i) du modsætter dig Topcons opbevaring eller behandling af oplysningerne, og Topcon ikke har nogen tvingende, legitim interesse og/eller juridisk grundlag til fortsat at opbevare eller behandle oplysningerne (ii) du modsætter dig behandlingen af oplysningerne til markedsføringsformål; (iii) behandlingen af oplysningerne er ulovlig; eller (iv) oplysningerne blev indhentet, da du var mindreårig.  Hvis du fremsætter en sådan anmodning, sletter Topcon alle de pågældende personoplysninger fra sine servere og filer, men gemmer din anmodning om sletningen, mhp. at forhindre yderligere opbevaring eller indhentning af oplysningerne.     Med hensyn til den periode, hvori personoplysningerne opbevares, henviser vi til pkt. 12 i denne fortrolighedserklæring.

Ret til indsigelse

        I henhold til art. 21 i GDPR og UK DPA, har du altid ret til at gøre indsigelse mod Topcons behandling af dine personoplysninger, ud fra det grundlag, at Topcon ikke har en legitim interesse og/eller et juridisk grundlag for behandlingen af sådanne data.  Hvis du gør en sådan indsigelse, stopper vi al behandling af dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise, at
(i) Topcon har en tvingende, legitim interesse i at behandle de oplysninger, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder; eller (ii) behandlingen er påkrævet mhp. etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

 

Ret til begrænsning af behandlingen 

I henhold til art. 18 GDPR og UK DPA, har du ret til at anmode Topcon om at begrænse eller stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvis (i) du ønsker, at Topcon bekræfter nøjagtigheden af oplysningerne eller (ii) du modsætter dig Topcons behandling af oplysningerne og Topcon ikke har nogen tvingende legitim interesse og/eller noget juridisk grundlag for at fortsætte med at behandle oplysningerne.  Hvis du fremsætter en sådan anmodning, stopper vi al behandling af oplysningerne, men vi gemmer din anmodning om at stoppe behandlingen mhp. at forhindre yderligere, uønsket behandling. 

Ret til dataportabilitet

I henhold til art. 20 GDPR og UK DPA, har du ret til at få de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til at indgive en klage

Hvis du mener, at Topcons opbevaring eller behandling af dine personoplysninger er i strid med GDRP eller UK DPA, har du også ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du har dit vante opholdssted, arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse.

Du finder en liste over alle de europæiske databeskyttelsesmyndigheder lige her: http://ec.europa.eu/justice/article29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

I Storbritannien kan du fremsætte en klage til ICO - https://www.ico.org.uk/make-a-complaint/

 

APP-vilkår

 

I det omfang APP'en omfatter dine personoplysninger, som er indsamlet af Topcon: 

 • Du kan altid kontakte Topcon, hvis du har spørgsmål eller bekymringer ift. denne erklæring eller om måden, hvorpå dine personoplysninger håndteres på.
 • Du kan indgive en klage mht. fortroligheden eller privatlivets fred, ved at sende en mail til [email protected].
 • Den fortrolighedsansvarlige gennemgår først din klage mhp. at afgøre, om der er enkle eller øjeblikkelige skridt, man kan tage for at løse klagen. Vi besvarer typisk din klage inden for otte dage.
 • Hvis din klage kræver mere en detaljeret håndtering eller undersøgelse, bekræfter vi modtagelsen af din klage inden for otte dage og bestræber os på at afslutte vores undersøgelse af din klage hurtigst muligt. Vi beder dig eventuelt om at angive yderligere oplysninger om din klage og det resultat, du ønsker. Derefter samler vi typisk de relevante fakta, finder og gennemgår de relevante dokumenter og taler med de involverede personer.
 • I de fleste tilfælde, undersøger og besvarer vi klager senest 30 kalenderdage efter modtagelsen af klagen.  Hvis sagen er mere kompleks, eller vores efterforskning tager længere tid, giver vi dig besked herom.
 • Hvis du ikke er tilfreds med vores respons på din klage, eller hvis du mener, at Topcon muligvis har overtrådt APP, UK DPA eller GDPR, er du berettiget til at indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed.  
 • Du finder kontaktoplysningerne til den danske tilsynsmyndighed her:
 •  

 

9.  CCPA-specifikke vilkår (kun borgere i staten Californien)

CCPA giver borgere i staten Californien visse rettigheder til at anmode om at få oplyst og/eller slettet personoplysninger, som vi muligvis har indsamlet. Hvis du vil starte CCPA’s anmodningsproces, skal du sende en e-mail til [email protected], hvor du angiver, at du ønsker at fremsætte en anmodning. Anmodninger kan også fremsættes via vores gratis telefon, på 1-866-922-6278. 

 

CCPA finder ikke, på nuværende tidspunkt, anvendelse på ansættelsesrelaterede personoplysninger, der indsamles fra ansatte, jobansøgere, entreprenører eller lignende personer. Derudover gælder visse af CCPA’s krav ikke indsamlede personoplysninger, der afspejler forretningsmæssige transaktioner/kommunikation.

 

10. Canadiske, specifikke vilkår (kun beboere i Canada)

‘Opt-in’ samtykke til at modtage elektroniske meddelelser

Vi kan, med dit udtrykkelige, ‘opt-in’ samtykke, sende dig oplysninger om produkter eller tjenester, der kan have din interesse, som fx oplysninger om aktuelle aktiviteter, generelle meddelelser, kommende produkter og tjenester, ændringer i vores produkter eller tjenester og kommende begivenheder. Disse meddelelser sendes på forskellige måder, som fx via e-mail, via sms eller via en anden form for elektronisk besked og gennem tjenesterne. Hvis du vælger at tilmelde dig, så du får oplysninger om produkter eller tjenester, der kan have din interesse, indsamler og bruger vi dine kontaktoplysninger, herunder din e-mailadresse, til det formål.  

 

Du kan altid trække dit samtykke til denne brug af dine personoplysninger tilbage, ved at sende en mail til [email protected].   Du kan også fravælge at få tilsendt kommercielle, elektroniske meddelelser til din elektroniske adresse, ved at bruge den frameldingsfunktion, der er med i hver elektronisk besked, som vi sender dig.  Selvom du fravælger at få markedsføringskommunikation, kan vi sende visse servicemeddelelser, som fx bekræftelser eller sikkerhedsmeddelelser, via e-mail, via Tjenesterne, eller via sms eller en anden form for kommunikation.

 

Hvis du sender en e-mail til os eller giver os feedback via tjenesterne, indsamler vi din e-mailadresse og det fulde indhold af din e-mail, herunder vedhæftede filer og anden information, du angiver. Vi kan også bruge og vise dit fulde navn og din e-mailadresse, når du sender en e-mail til en ven, via tjenesterne (som fx i en invitation).

 

Yderligere beskyttelse af personoplysninger

De eneste medarbejdere, der får adgang til dine personoplysninger, er dem med et forretningsmæssigt behov ('need-to-know') eller hvis pligter med rimelighed kræver sådanne oplysninger.

Ret til adgang og rettelse af personoplysninger

I det omfang PIPEDA og i det væsentlige lignende provinsielle, gældende love, angiver det, har du ret til at anmode os om adgang til og korrektion af personoplysninger om dig. Du starter anmodningsprocessen ved at sende en e-mail til [email protected], hvor du angiver, at du ønsker at fremsætte en anmodning.

Vi kan anmode om, at du giver os tilstrækkelig identifikation mhp. at tillade adgang til eksistensen, brugen eller videregivelsen af dine personoplysninger eller enhver korrektion heraf. Sådanne identificerende oplysninger må kun bruges til dette formål. Vi forsøger at besvare alle skriftlige anmodninger inden for 30 kalenderdage, regnet fra modtagelsen af sådanne anmodninger. Vi orienterer dig skriftligt om det, hvis vi ikke kan imødekomme din(e) anmodning(er) inden for den frist. Vi kan opkræve et rimeligt administrationsgebyr for at levere oplysningerne. Administrationsgebyrets omtrentlige omkostninger sendes til den enkelte, inden informationen frigives.

Grænseoverskridende overførsel af personoplysninger

Bemærk, at vi muligvis overfører oplysninger, som fx personoplysninger, til en jurisdiktion, der ikke har de samme databeskyttelseslove som Canada, hvilket nærmere er beskrevet i afsnit 11 nedenfor. Sådanne oplysninger kan gøres tilgængelige for domstole, retshåndhævende myndigheder og nationale myndigheder i den eller de jurisdiktioner, hvor de opbevares. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger overføres eller opbevares uden for Canada, skal du ikke give os nogen personoplysninger. 

11. Grænseoverskridende overførsel af personoplysninger og opbevaring af dine personoplysninger 

Topcon er en global organisation, og dine personoplysninger opbevares og behandles eller opbevares og behandles sandsynligvis uden for dit hjemland. Vi iværksætter foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, vi indsamler, behandles i henhold til denne erklæring og kravene i gældende lov, uanset hvor oplysningerne placeres. Uanset placeringen, håndterer Topcon personoplysningerne som beskrevet i denne erklæring.

Topcon har netværk, databaser, servere, systemer, support og helpdesks overalt på vores kontorer, der ligger verden over. Vi samarbejder med tredjeparter, som fx cloud- og hostingtjenester, leverandører og teknologimæssig support, der er placeret verden over, for at imødekomme vores forretnings-, personale- og kundebehov. Vi tager passende skridt mhp. at sikre, at personoplysningerne behandles, sikres og overføres i henhold til gældende lov. I nogle tilfælde, kan det være nødvendigt at videregive eller overføre dine personoplysninger til Topcon eller til tredjeparter i områder, som ligger uden for dit hjemland. Områderne, hvor disse modtagere er placeret, varierer fra tid til anden, men kan omfatte USA, Japan, Holland, Tyskland, Belgien, Frankrig, Spanien, Italien, Storbritannien, Irland, Portugal, Australien, Canada, og andre lande, hvor Topcon er til stede eller bruger entreprenører. 

Når vi overfører personoplysninger fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Canada til andre lande, hvor gældende love ikke tilbyder det samme niveau af databeskyttelse, som dit hjemland, træffer vi foranstaltninger for at give et passende niveau af databeskyttelse. Med andre ord, forbliver dine rettigheder og din beskyttelse hos dine personoplysninger. Vi bruger fx godkendte, kontraktlige klausuler, dataoverførselsaftaler med flere parter, interne koncernaftaler og andre foranstaltninger, som er designet til at sikre, at modtagerne af dine personoplysninger beskytter dem. Få mere om vores praksis mht. dataoverførsel på [email protected].

 

12. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

 

Vi sletter eller anonymiserer dine personoplysninger, så snart de ikke længere er nødvendige til de(t) formål, som vi indsamlede eller brugte dem til, i overensstemmelse med denne erklæring. Typisk opbevarer vi dine personoplysninger så længe brugen eller formålet, som de er beregnet til, varer ved, eller så længe et kontraktforhold består, plus et rimeligt tidsrum, hvor vi stadig opbevarer sikkerhedskopier, efter selve sletningen.

 

13. Sikkerhed og sikkerhedsforanstaltninger

 

Topcon tager datasikkerhed meget seriøst, og vi bruger passende teknologier og procedurer til at beskytte personoplysninger.  Vores informationsmæssige sikkerhedspolitikker og -procedurer er nøje tilpasset bredt accepterede, internationale standarder. De gennemgås regelmæssigt og opdateres efter behov for at imødekomme vores forretningsmæssige behov, teknologiske ændringer og lovmæssige krav.

 

14. Links til andre hjemmesider

Topcons hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider. Disse tredjepartshjemmesider bruger deres egne fortrolighedspolitikker, herunder cookies, og vi opfordrer dig til at gennemgå disse nøje. De styrer brugen af den personoplysninger, som du angiver, eller som indsamles af cookies, mens du besøger disse hjemmesider. Denne erklæring gælder ikke tredjepartshjemmesider, og de personoplysninger, du angiver til eller på tredjepartshjemmesider, er på din egen risiko.

 

15. Samtykke/accept

 

Når du bruger eller angiver personoplysninger på en Topcon-hjemmeside, tilkendegiver du din accept og/eller din anerkendelse af vilkårene og betingelserne i denne erklæring. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke angive nogen personoplysninger via en Topcon-hjemmeside.

 

***