Sorry, we don't support IE.

Używasz starej i niepewnej przeglądarki internetowej Internet Explorer. Z tego powodu treść, którą chcesz zobaczyć, nie zostanie wyświetlona.

Zalecamy przejście na inną przeglądarkę internetową, taką jak np. Chrome, Firefox lub Microsoft Edge. Czekamy na Ciebie, to zajmie tylko minutę!

Polityka ochrony danych osobowych

Oświadczenie o ochronie prywatności w Grupie Topcon Healthcare

Państwa prywatność i zaufanie są dla nas ważne. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności („oświadczenie”) zawiera ważne informacje o tym, w jaki sposób firmy Topcon Healthcare Solutions Inc., Topcon Medical Systems Inc. i Topcon Europe Medical BV oraz ich spółki zależne (dalej łącznie jako „Topcon” lub „my”) postępują z danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem stron internetowych i usług online, a także w ramach działań sprzedażowych i marketingowych (dalej łącznie jako „usługi”).

Stosowany w niniejszym dokumencie termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, które mogą obejmować takie informacje, jak imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu, dane karty kredytowej i inne dane identyfikacyjne.

Topcon zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących prywatności mających zastosowanie do działalności Topcon na całym świecie (dalej łącznie jako „obowiązujące przepisy”). Niniejsza polityka została opracowana w celu spełnienia wymagań wspomnianych obowiązujących przepisów i ma na celu dostarczenie informacji o praktykach firmy Topcon w zakresie zarządzania danymi osobowymi i ich ochrony przed nieuprawnionym użyciem lub ujawnieniem. Obowiązujące przepisy obejmują między innymi unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”), brytyjską ustawę o ochronie danych osobowych z 2018 r. („UK DPA”), australijską ustawę o ochronie prywatności z 1988 r., australijskie zasady ochrony prywatności („APP”), kalifornijską ustawę o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”) oraz kanadyjską ustawę o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych („PIPEDA”) i zasadniczo podobne obowiązujące lokalne przepisy kanadyjskie.

Prosimy uważnie przeczytać niniejsze oświadczenie i skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych ([email protected]) w razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie prywatności lub zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ważne jest, aby zapoznawać się z aktualizacjami niniejszego oświadczenia. Aktualna wersja niniejszego oświadczenia jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczenia miała miejsce dnia 1 stycznia 2021 r.

1. Jakie dane osobowe zbiera Topcon?

Topcon może wymagać od Państwa podania określonych danych osobowych i/lub zbierać takie dane za każdym razem, gdy Państwo kontaktują się nami, korzystają z usług, wprowadzają dane osobowe na naszej stronie internetowej lub przekazują nam dane osobowe w jakikolwiek inny sposób. Informacje te mogą obejmować między innymi informacje związane z badaniami satysfakcji klienta, nawykami zakupowymi klientów, informacjami o gwarancji i/lub innymi informacjami dotyczącymi zakupów, a także inne informacje dobrowolnie przekazane przez Państwa. Topcon może również zbierać inne informacje techniczne, takie jak adres IP, adres MAC, dostawca usług internetowych, system operacyjny komputera, przeglądarka internetowa, geolokalizacja i inne podobne informacje. Zbieramy również dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu odpowiedniej osoby kontaktowej w Państwa firmie. W przypadku osób fizycznych zbieramy również informacje dotyczące płatności, takie jak dane bankowe i NIP. Topcon zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do celów, które zostały określone nie później niż jednocześnie z zebraniem danych. Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych firmie Topcon nie jest obowiązkowe. W przypadku braku podania takich danych niektóre funkcje stron internetowych Topcon mogą jednak być niedostępne.

Jeśli uzyskane przez nas dane podlegają przepisom APP, mogą Państwo mieć prawo do używania pseudonimu podczas korzystania z naszych usług. Zbieramy również dane osobowe pochodzące od stron trzecich, takich jak nasi partnerzy, dostawcy usług i publicznie dostępne strony internetowe, aby oferować usługi, które naszym zdaniem mogą być interesujące, oraz aby zapewnić zachowanie prawidłowości danych oraz świadczenie i ulepszanie usług.

Świadomie nie zbieramy ani nie wykorzystujemy danych osobowych dotyczących dzieci poniżej 13 roku życia i nie będziemy tego robić w przyszłości bez uprzedniego uzyskania możliwej do zweryfikowania zgody rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku otrzymania danych osobowych umożliwiających identyfikację od dziecka, o którym wiemy, że ma mniej niż 13 lat, wykorzystujemy te dane wyłącznie do bezpośredniego udzielenia odpowiedzi dziecku, uzyskania zgody rodziców lub powiadomienia rodziców.

2. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych osobowych

 • Topcon Corporation (75-1, Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokio 176-8580 Japonia) – topcon.co.jp

 

 • Topcon Healthcare Solutions, Inc. (111 Bauer Drive, Oakland, New Jersey 07436 USA) – topconhealth.com

 

 

 • Topcon Medical Laser Systems, Inc. (606 Enterprise Court, Livermore, CA 94550, USA) – pascalvision.com

 

 • Topcon Canada, Inc. (110 Provencher Avenue, Boisbriand QC J7G 1N1, Kanada) – topcon.ca

 

 • Topcon Europe Medical B.V. (Essebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, Holandia) –
  topcon-medical.eu/eu/ oraz jego oddziały (Topcon Italia, Topcon Denmark, Topcon Ireland i Topcon Germany)

 

 • Topcon Deutschland Medical G.m.b.H. (Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41, D-47877 Willich, Niemcy) – topcon-medical.de/de/

 

 • Topcon España S.A. (Frederic Mompou 4 Esc. A Bajos 3, 08960, Sant Just Desvern Barcelona, Hiszpania) – topcon-medical.es/es/

 

 • Topcon France Medical S.A.S. (1 rue des Vergers, 69760 Limonest, Francja) – topcon-medical.fr/fr/
   
 • Topcon (Great Britain) Medical Ltd. (Topcon House, Kennet Side, Bone Lane, Newbury, RG14 5PX Wielka Brytania) – topcon-medical.co.uk/eu/

 

 • Topcon Healthcare Solutions EMEA Oy (Saaristonkatu 23, 90100 Oulu, Finlandia) – topconhealth.eu
   
 • Topcon Polska Sp. z o. o. (ul. Warszawska 23, 42-470 Siewierz, Polska) – topcon-medical.pl/pl/

 

 

 • Topcon Singapore Medical Pte. Ltd. (1 Jalan Kilang Timor, #09-01 Pacific Tech Centre, Singapur 159303) – topcon.com.sg

3. W jaki sposób Topcon przetwarza dane osobowe?

 1. Topcon zbiera, pozyskuje, wykorzystuje, ujawnia, dostarcza i zatrzymuje dane osobowe w odpowiedni sposób.
 2. Topcon dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby wszystkie wykorzystywane dane osobowe były prawidłowe, precyzyjne i aktualne.
 3. Topcon podejmuje niezbędne i odpowiednie środki w celu zarządzania danymi osobowymi i ich ochrony, w tym ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem, utratą, wyciekiem, niewłaściwym wykorzystaniem lub uszkodzeniem.
 4. Topcon wypełnia swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów, tj. aktualizuje dane osobowe, bezpiecznie przechowuje i niszczy dane osobowe, nie zbiera ani nie zatrzymuje nadmiernej ilości danych, chroni dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem oraz zapewnia odpowiednie środki techniczne w celu ochrony danych osobowych. Topcon nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia określonych celów. Przy określaniu okresu przechowywania danych Topcon bierze pod uwagę lokalne przepisy, zobowiązania umowne oraz oczekiwania i wymagania klientów.
 5. Topcon przestrzega właściwych praw, przepisów i wytycznych, a także wewnętrznych zasad dotyczących danych osobowych.
 6. Zlecając przetwarzanie danych osobowych stronie trzeciej, Topcon powierza je wyłącznie wykonawcy, który spełnia wymagania Topcon w oparciu o wewnętrzne zasady Topcon. Topcon odpowiednio zarządza takimi wykonawcami.
 7. Topcon uwzględnia na bieżąco wszelkie zmiany w obowiązujących przepisach.

 

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przekazujemy i przechowujemy dane osobowe, gdy jest to konieczne do świadczenia naszych usług oraz do naszych celów operacyjnych i biznesowych, zgodnie z niniejszym oświadczeniem.

Topcon zapewnia, że w procesie dostarczania swoich produktów i usług pozyskuje wyłącznie dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności za pośrednictwem podmiotów gospodarczych Topcon w odpowiednich celach (określonych i opisanych poniżej). Takie dane osobowe nie są wykorzystywane ani ujawniane do celów innych niż te, dla których zostały zebrane, chyba że za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub gdy jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy.

Topcon może przetwarzać dane osobowe w następujących celach na określonej podstawie prawnej:

Cel

Charakter przetwarzania

Podstawa prawna / cel

Sprzedaż usług

Proces sprzedaży i zarządzanie stosunkami umownymi związanymi z naszymi usługami.

Świadczenie usług i/lub wykonanie umowy

Korzystanie z usług

Wykonywanie i korzystanie z usług, planowanie, rozwój, produkcja, instalacja, wsparcie, szkolenie i konserwacja maszyn i urządzeń, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji, takich jak informacje o usługach, kontakt w sprawie gwarancji, serwisu i kwestii sprzedaży.

Świadczenie usług i/lub wykonanie umowy

Marketing i komunikacja

Usługi w zakresie komunikacji i przetwarzania informacji oraz organizacji i prowadzenia kampanii reklamowych, wystaw i innych wydarzeń w celu promowania produktów, dostarczania i sugerowania dostosowanych treści, takich jak wiadomości, badania, raporty i informacje biznesowe, a także personalizacji sposobu korzystania z naszych usług oraz dostarczania i dystrybucji broszur, materiałów i próbek produktów.

Zgoda; Prawnie uzasadniony interes Topcon i osoby, której dane dotyczą, w odniesieniu do wysyłania lub otrzymywania odpowiednich komunikatów marketingowych

Komunikaty marketingowe umożliwiają rezygnację z otrzymywania wiadomości do celów marketingu bezpośredniego. W razie nieudanej próby rezygnacji z otrzymywania wiadomości prosimy o kontakt z Topcon na adres [email protected] w celu wypisania się. Należy pamiętać, że w niektórych krajach może być wymagana zgoda na otrzymywanie tych wiadomości.

 

 

Ulepszenie strony internetowej

Personalizowanie sposobu korzystania ze stron internetowych; selektywne wysyłanie informacji, które mogą być interesujące; konkursy i loterie; badania rynkowe i ankiety online; automatyczne monitorowanie informacji statystycznych w celu określenia sposobu korzystania ze stron internetowych Topcon.

Ulepszanie, utrzymywanie stron internetowych

Zapewnienie jak najłatwiejszego i jak najskuteczniejszego korzystania ze stron internetowych

Ulepszenie usług

 

Prowadzenie ankiet dotyczących usług i analiza wyników.

Ulepszanie, rozwijanie, optymalizowanie usług, w tym usług związanych z doświadczeniem użytkownika

Zgodność / przepisy prawne

Wykonywanie praw i wypełnianie zobowiązań nałożonych przez przepisy ustawowe i wykonawcze, pomoc w dochodzeniu, w związku z jakimkolwiek postępowaniem prawnym, w celu ochrony i obrony naszych praw i własności lub praw i bezpieczeństwa osób trzecich, w celu wyegzekwowania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub umów ze stronami trzecimi, a także w celu zapobiegania oszustwom lub przestępstwom.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych

Proces aplikacji

Zbieramy dane osobowe dotyczące kandydatów do pracy w związku z naszym procesem aplikacji lub rekrutacji. W przypadku, gdy dane osobowe są zbierane w związku z konkretnym wolnym stanowiskiem, są one przechowywane nie dłużej niż przez 30 dni od dnia obsadzenia danego stanowiska. W przypadku, gdy zbierane dane osobowe nie są powiązane z konkretnym wolnym stanowiskiem, są one przechowywane nie dłużej niż przez 180 dni. W razie chęci zachowania danych osobowych kandydata na dłuższy okres w celu rozważenia możliwości przyszłego zatrudnienia, zwrócimy się o udzielenie zgody. W przypadku udzielenia zgody można ją w każdej chwili wycofać.

Zgoda

 

5. Pliki cookie

Przechowujemy „pliki cookie” w celu oferowania użytkownikom pełnego zakresu funkcji i ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych. Pliki cookie to małe pliki, które są przechowywane na komputerze użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Pliki te mogą identyfikować użytkownika jako osobę. Więcej informacji na temat naszych plików cookie znajduje się na stronie https://topconhealthcare.com/cookie-list/.

W razie braku zgody na używanie plików cookie można wyłączyć ich przechowywanie na swoim komputerze, korzystając z odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność i zakres naszej oferty.

 

6. Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych

Nie przetwarzamy żadnych wrażliwych danych osobowych (np. danych dotyczących zdrowia, informacji finansowych lub religijnych), chyba że za uprzednią pisemną zgodą osoby, której dane dotyczą, lub gdy jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy.

7. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe są lub mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 

Spółkom zależnym do wewnętrznych celów administracyjnych (np. porozumienia wewnątrzgrupowe wymagające przetwarzania danych osobowych zbieranych przez różne podmioty Topcon przez określony dział lub zespół). W takim przypadku Topcon oceni swój prawnie uzasadniony interes dotyczący wydajności administracyjnej w stosunku do interesów osoby, której dane dotyczą, w zakresie udostępniania tych danych.

Zewnętrznym dostawcom usług w celu zapewnienia, że są oni w stanie wywiązać się z umowy w zakresie świadczonych nam usług, takich jak wsparcie dotyczące oprogramowania, systemu i platformy, usługi marketingu bezpośredniego, usługi hostingu w chmurze, reklama, analityka danych oraz realizacja i dostawa zamówień. Nasi zewnętrzni dostawcy usług nie udostępniają ani nie wykorzystują danych osobowych w żadnym innym celu niż świadczenie nam usług. Zawieramy niezbędne umowy prawne z zewnętrznymi dostawcami usług mające na celu ochronę danych osobowych.

 

Zewnętrznym dystrybutorom w celu umożliwienia im powiadamiania użytkowników o ważnych aktualizacjach produktów, problemach z usługami i ofertach. Udostępniamy dane osobowe wyłącznie autoryzowanym dystrybutorom Topcon i tylko w takim zakresie, w jakim jest to istotne i konieczne do umożliwienia tym dystrybutorom wprowadzania naszych produktów na rynek i ich serwisowania. Zawieramy niezbędne umowy prawne z dystrybutorami mające na celu ochronę danych osobowych. W przypadku osób zamieszkałych w Kalifornii, które nie wyrażają zgody na przekazywanie powyższych informacji naszym dystrybutorom, prosimy o zapoznanie się ze stroną Nie sprzedawaj moich danych osobowych.

 

Partnerom biznesowym – Topcon może udostępniać dane osobowe partnerom biznesowym w celu poprawy sposobu korzystania z usług Topcon oraz w celach marketingowych firmy Topcon. Topcon może udostępniać stronom trzecim zbiorcze dane nieosobowe dotyczące sprzedaży, klientów, odwiedzających stronę i powiązanych informacji. Zawieramy niezbędne umowy prawne z partnerami biznesowymi mające na celu ochronę danych osobowych.

 

8. Szczegółowe przepisy RODO, UK DPA i APP

Prawa i dane osobowe w rozumieniu RODO, UK DPA i APP

RODO, UK DPA i APP przyznają osobom, których dane dotyczą, określone prawa związane z danymi osobowymi. Chociaż postanowienia RODO, UK DPA i APP różnią się, w ogólnym ujęciu każdy z tych aktów przewiduje wymienione poniżej prawa dotyczące danych osobowych.

W celu wykonania jednego z poniższych praw prosimy wysłać odpowiednie żądanie na adres [email protected].

Prawo dostępu do danych

Zgodnie z art. 15 RODO oraz przepisami UK DPA i APP osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie zażądać od nas dostępu do przetwarzanych danych osobowych.

Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z art. 17 RODO i przepisami UK DPA osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, aby Topcon usunął część lub całość danych osobowych w następujących przypadkach: a) wniesienie sprzeciwu wobec przechowywania lub przetwarzania danych osobowych przez Topcon w przypadku braku prawnie uzasadnionego interesu Topcon i/lub podstawy prawnej do dalszego przechowywania lub przetwarzania danych; b) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych; c) przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z prawem; d) zebranie danych osoby niepełnoletniej. W przypadku otrzymania takiego żądania Topcon usunie wszystkie właściwe dane osobowe ze swoich serwerów i plików, ale zachowa żądanie usunięcia w celu zapobieżenia dalszemu przechowywaniu lub zbieraniu danych. Informacje na temat okresu przechowywania danych osobowych znajdują się w punkcie 12 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Prawo do sprzeciwu

        Zgodnie z art. 21 RODO i przepisami UK DPA osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Topcon z powodu braku prawnie uzasadnionego interesu Topcon i/lub podstawy prawnej do przetwarzania tych danych. W razie wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że: a) Topcon ma ważny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, który jest nadrzędny w stosunku do interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; b) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.            

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 RODO i przepisami UK DPA osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, aby Topcon ograniczył lub wstrzymał przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy osoba ta: a) wymaga sprawdzenia prawidłowości danych przez Topcon, lub b) wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Topcon, a Topcon nie ma żadnego prawnie uzasadnionego interesu i/lub podstawy prawnej do dalszego przetwarzania danych. W przypadku złożenia takiego żądania wstrzymamy przetwarzanie danych, ale zachowamy żądanie o wstrzymanie przetwarzania w celu zapobieżenia dalszemu niechcianemu przetwarzaniu.

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO i przepisami UK DPA osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać przekazane dotyczące jej dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do wniesienia skargi

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że jej dane osobowe są przechowywane lub przetwarzane przez Topcon z naruszeniem RODO lub UK DPA, ma ona również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Lista wszystkich europejskich organów ochrony danych jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/article29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

W Wielkiej Brytanii skargi można składać do ICO - https://www.ico.org.uk/make-a-complaint/

 

Przepisy APP

 

W zakresie, w jakim APP ma zastosowanie do Państwa danych osobowych zbieranych przez Topcon:

 • Mają Państwo prawo do skontaktowania się z Topcon w dowolnym momencie w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego oświadczenia lub sposobu, w jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe.
 • Mogą Państwo wnieść skargę dotyczącą ochrony danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].
 • Inspektor ochrony danych w pierwszej kolejności rozpatrzy skargę pod kątem ustalenia, czy istnieją proste lub natychmiastowe kroki, które można podjąć w celu rozwiązania skargi. Zasadniczo termin odpowiedzi na skargę wynosi tydzień.
 • Jeśli Państwa skarga wymaga bardziej szczegółowego rozpatrzenia lub zbadania, potwierdzimy jej przyjęcie w ciągu tygodnia i postaramy się jak najszybciej zakończyć ustalenia i rozwiązać skargę. Możemy zwrócić się do Państwa o podanie dodatkowych informacji na temat skargi i oczekiwanego sposobu jej rozstrzygnięcia. Następnie zazwyczaj zbieramy istotne fakty, lokalizujemy i przeglądamy odpowiednie dokumenty oraz rozmawiamy z zaangażowanymi osobami.
 • W większości przypadków termin rozpatrzenia skargi i przesłania odpowiedzi wynosi 30 dni kalendarzowych od otrzymania skargi. Poinformujemy Państwa, jeśli sprawa okaże się bardziej złożona i nasze ustalenia zajmą więcej czasu.
 • W przypadku gdy odpowiedź na skargę nie spełnia Państwa oczekiwań lub uważają Państwo, że Topcon mógł naruszyć przepisy APP, UK DPA lub RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 • Poniżej podano dane kontaktowe urzędu australijskiego komisarza ds. informacji:

https://www.oaic.gov.au/

 

9. Szczegółowe przepisy CCPA (dotyczy wyłącznie mieszkańców Kalifornii)

CCPA przyznaje mieszkańcom Kalifornii określone prawa do żądania dostępu do zebranych przez nas danych osobowych lub ich usunięcia. W celu wykonania praw zgodnie z CCPA prosimy wysłać odpowiednie żądanie na adres [email protected]. Żądania można również składać telefonicznie pod bezpłatnym numerem 1-866-922-6278. 

 

Obecnie CCPA nie ma zastosowania do danych osobowych związanych z zatrudnieniem, zebranych od pracowników, kandydatów do pracy, wykonawców lub podobnych osób. Ponadto niektóre wymagania CCPA nie mają zastosowania do zebranych danych osobowych związanych z transakcjami lub wiadomościami biznesowymi.

 

10. Szczegółowe przepisy kanadyjskie (dotyczy wyłącznie mieszkańcy Kanady)

Zgoda na otrzymywanie wiadomości elektronicznych

Za wyraźną zgodą możemy przesyłać informacje o produktach lub usługach, które mogą być interesujące, w tym informacje o bieżących działaniach, ogólnych ogłoszeniach, nadchodzących produktach i usługach, zmianach w naszych produktach lub usługach oraz nadchodzących wydarzeniach. Wiadomości te mogą być przesyłane na różne sposoby, w tym pocztą elektroniczną, wiadomością tekstową w innej formie elektronicznej oraz za pośrednictwem usług. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o produktach lub usługach, które mogą być interesujące, zbieramy i wykorzystujemy w tym celu dane kontaktowe, w tym adres e-mail.

 

Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych można wycofać, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. Można również zrezygnować z otrzymywania komercyjnych wiadomości elektronicznych na adres poczty elektronicznej, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji, która znajduje się w każdej wysyłanej przez nas wiadomości elektronicznej. Również w przypadku rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych możemy wysyłać określone wiadomości dotyczące usług, takie jak potwierdzenia lub powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa, za pośrednictwem poczty elektronicznej, usług, wiadomości tekstowej lub innej formy komunikacji.

 

W przypadku wysyłania do nas wiadomości e-mail lub przekazywania nam opinii za pośrednictwem usług, zbieramy adres e-mail oraz pełną treść wiadomości e-mail, w tym załączone pliki i inne informacje podane przez użytkownika. Możemy również wykorzystywać i wyświetlać imię i nazwisko użytkownika oraz adres e-mail w przypadku wysyłania powiadomienia e-mail do znajomego za pośrednictwem usług (na przykład zaproszenia).

 

Dodatkowa ochrona danych osobowych

Jedynymi pracownikami, którym udzielono dostępu do danych osobowych, są osoby, które mają uzasadnioną biznesową potrzebę ich poznania lub których obowiązki służbowe w uzasadniony sposób wymagają dostępu do takich danych.

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

W zakresie przewidzianym przez PIPEDA i zasadniczo podobne obowiązujące lokalne przepisy osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W celu wykonania tych praw prosimy wysłać odpowiednie żądanie na adres [email protected].

Zastrzegamy sobie możliwość żądania podania wystarczających informacji identyfikacyjnych, aby umożliwić wgląd do danych osobowych, ich wykorzystanie lub ujawnienie, a także jakiekolwiek sprostowanie. Wszelkie takie informacje identyfikacyjne będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Postaramy się odpowiedzieć na każde pisemne żądanie w terminie 30 dni kalendarzowych od jego otrzymania. W przypadku, gdy żądanie nie może zostać spełnione w tym terminie, otrzymają Państwo stosowną informację na piśmie. Za dostarczenie informacji może zostać pobrana rozsądna opłata administracyjna. Przybliżona wysokość opłaty administracyjnej zostanie podana przed udostępnieniem informacji.

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

Należy pamiętać, że możemy przekazywać informacje, w tym dane osobowe, do jurysdykcji, w których nie obowiązują takie same przepisy dotyczące ochrony danych jak w Kanadzie, zgodnie ze szczegółowymi przepisami zawartymi w pkt 11. Takie informacje mogą być dostępne dla sądów, organów ścigania i władz krajowych państwa, w którym są przechowywane. W przypadku braku zgody na przekazywanie lub przechowywanie danych osobowych poza Kanadą nie należy podawać nam żadnych danych osobowych.

11. Transgraniczne przekazywanie i przechowywanie danych osobowych

Topcon jest organizacją globalną, w związku z czym dane osobowe są lub mogą być przechowywane i przetwarzane poza krajem zamieszkania osoby, której dane dotyczą. Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z niniejszym oświadczeniem i wymogami obowiązujących przepisów, niezależnie od lokalizacji danych. Topcon przetwarza dane osobowe w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu niezależnie od ich lokalizacji.

Topcon dysponuje sieciami, bazami danych, serwerami, systemami, działami wsparcia i pomocy technicznej zlokalizowanymi w swoich siedzibach na całym świecie. Współpracujemy ze stronami trzecimi, takimi jak usługi hostingu w chmurze, dostawcy i usługi wsparcia technologicznego zlokalizowane na całym świecie, aby zaspokajać potrzeby naszej firmy, pracowników i klientów. Podejmujemy odpowiednie kroki, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane, zabezpieczane i przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba ujawnienia lub przekazania danych osobowych oddziałom firmy Topcon lub stronom trzecim poza krajem zamieszkania osoby, której dane dotyczą. Kraje, w których zlokalizowani są wspomniani odbiorcy, zmieniają się w miarę upływu czasu, ale mogą obejmować Stany Zjednoczone, Japonię, Holandię, Niemcy, Belgię, Francję, Hiszpanię, Włochy, Wielką Brytanię, Irlandię, Portugalię, Australię, Kanadę i inne kraje, w których firma Topcon prowadzi działalność lub korzysta z usług wykonawców.

Kiedy przekazujemy dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Kanady do innych krajów, w których obowiązujące przepisy nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony prywatności danych jak w kraju zamieszkania osoby, której dane dotyczą, podejmujemy środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Innymi słowy, ochrona danych osobowych i dotyczące ich prawa są z nimi nierozwiązalnie związane. Na przykład stosujemy zatwierdzone klauzule umowne, wielostronne umowy o przekazywaniu danych, porozumienia wewnątrzgrupowe i inne środki mające na celu zapewnienie, że odbiorcy danych osobowych chronią te dane. W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych praktykach w zakresie przekazywania danych prosimy o kontakt na adres [email protected].

 

12. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 

Usuwamy lub anonimizujemy dane osobowe, gdy tylko przestają być konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub wykorzystane zgodnie z niniejszym oświadczeniem. Z reguły dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, lub stosunku umownego, przedłużony o rozsądny okres, przez który przechowujemy kopie zapasowe po usunięciu danych.

 

13. Bezpieczeństwo i środki ochrony

 

Topcon poważnie traktuje bezpieczeństwo danych i stosuje odpowiednie technologie i procedury w celu ochrony danych osobowych. Nasze zasady i procedury bezpieczeństwa informacji są ściśle powiązane z powszechnie akceptowanymi standardami międzynarodowymi, regularnie przeglądane i w razie konieczności aktualizowane, aby sprostać naszym potrzebom biznesowym, zmianom technologicznym i wymaganiom przepisów prawa.

 

14. Linki do innych stron internetowych

Strony Topcon mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Na stronach internetowych osób trzecich obowiązują ich odrębne polityki prywatności, w tym polityki dotyczące plików cookie, z którymi zalecamy się zapoznać. Regulują one wykorzystywanie danych osobowych podawanych na tych stronach internetowych lub zbieranych przez pliki cookie podczas ich odwiedzania. Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich, a wszelkie dane osobowe podawane na stronach internetowych osób trzecich przekazywane są na własne ryzyko przekazującego.

 

15. Zgoda / Akceptacja

 

Korzystanie ze strony internetowej Topcon lub przekazywanie danych osobowych za jej pośrednictwem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody i/lub zaakceptowaniem warunków niniejszego oświadczenia. Jeśli nie akceptują Państwo tych warunków, prosimy nie podawać żadnych danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej Topcon.