Sorry, we don't support IE.

Używasz starej i niepewnej przeglądarki internetowej Internet Explorer. Z tego powodu treść, którą chcesz zobaczyć, nie zostanie wyświetlona.

Zalecamy przejście na inną przeglądarkę internetową, taką jak np. Chrome, Firefox lub Microsoft Edge. Czekamy na Ciebie, to zajmie tylko minutę!

Wszystkie produkty

System optycznego biometru i topografii rogówki

Aladdin

Aladdin to łatwe w użyciu urządzenie, łączące funkcję optycznego biometru i topografu rogówkowego.

Aladdin

Cechy kluczowe

  • Keratometria / Topografia
  • Badania przesiewowe w kierunku stożka rogówki
  • Pupilometria
  • Analiza aberracji (Zernike)
  • Długość osiowa
  • Pomiary biometryczne przedniej komory
  • White to white

9 funkcji w jednym urządzeniu: optyczne koherentne pomiary biometryczne, topografia Placido, analiza rogówki wavefront, kalkulacja IOL, pupilometria, łączność z DICOM oraz moduł nowych trendów RX/AL. Wyniki pomiarów biometrycznych tylnej i przedniej komory są uzupełniane topografią przedniego odcinka, analizą Zernike i pupilometrią i są przeprowadzane w ramach jednego szybkiego, dokładnego i łatwego badania.

Długość osiowa

Interferometr w urządzeniu Aladdin umożliwia również pomiary przedniego odcinka, takie jak pomiar centralnej grubości rogówki (CCT), głębokości komory przedniej (ACD) oraz grubości soczewki. Zapewnia kompletny obraz oka niezbędny do przeprowadzenia wszystkich operacji zaćmy. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz standardową operację zaćmy, czy z użyciem soczewek IOL Premium będziesz mógł zmierzyć aberracje rogówkowe, zobrazować stożek rogówki*, poprzednio wykonane procedury refrakcyjne, wszystko podczas jednego badania.

KERATOMETRIA

Interferometria przedniej i tylnej komory

Wyniki pomiarów biometrycznych uzupełniane są topografią przedniego odcinka, analizą Zernike i pupilometrią, które są przeprowadzane w ramach jednego szybkiego, dokładnego i łatwego badania. Interferometr w urządzeniu Aladdin umożliwia również pomiary przedniej komory, takie jak pomiar centralnej grubości rogówki (CCT), głębokości komory przedniej (ACD) oraz grubości soczewki. Zapewnia kompletny obraz oka niezbędny do przeprowadzenia wszystkich operacji zaćmy. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz standardową operację zaćmy, czy z użyciem soczewek IOL Premium będziesz mógł zmierzyć aberracje rogówkowe, zobrazować stożek rogówki*, poprzednio wykonane procedury refrakcyjne, wszystko podczas jednego badania.
* Niedostępne w USA

Moduł trendu RX/AL

Precyzyjne narzędzie do monitorowania zmian parametrów osiowych oka.

Łącząc ręcznie wprowadzane wartości refrakcji z danymi biometrycznymi uzyskanymi za pomocą interferometrii o niskiej koherencji, Aladdin generuje ilościowy raport postępu zmian w mocy refrakcyjnej oka.

Po wprowadzeniu wartości refrakcji Aladdin wykonuje 7 kluczowych pomiarów i przedstawia liczbową analizę postępu zmian parametrów oka w zakresie długości osiowej, krzywizny rogówki, analizę wavefront rogówki i analizę innych zmian parametrów mierzalnych. Zmiany można śledzić w okresach 3, 6 i 12 miesięcy, uzyskując swoisty trend, który może być wykorzystany do śledzenia postępu pewnych schorzeń oczu.

Kalkulacja IOL z formułą Barretta

W 2013 roku dr Graham D. Barrett opracował tzw. formułę Barretta, która zamiast kalkulowania mocy IOL poprzez szacowanie grubości soczewki w zależności od wieku pacjenta, uwzględnia tylną powierzchnię rogówki, biorąc pod uwagę położenie soczewki dla każdego pacjenta z osobna.

Formuła Barretta wykorzystuje metodę Universal II, która jest metodą przewidywania mocy IOL kalkulując jej pozycję i używa tej informacji do obliczenia mocy cylindrycznej rogówki. Formuła Universal II została również opracowana przez doktora Barretta. Formuła Barretta bierze pod uwagę równie grubość i kształt soczewki, co zapewnia bardziej zaawansowany sposób przewidywania i przełożenia mocy cylindrycznej. Formuła ta umożliwia przewidywanie krzywizny tylnej powierzchni rogówki bez jej pomiaru.

Kalkulacja IOL

Kalkulacja IOL z formułą Olsena

Aladdin HW3.0 zapewnia precyzyjne pomiary struktur wewnątrz gałki ocznej, w tym pomiar centralnej grubości rogówki i grubości soczewki krystalicznej. Pomiary te, połączone z kalkulacją IOL wykorzystującą formułę Olsena, zapewniają dokładne obliczenia mocy IOL praktycznie dla oczu każdego typu, niezależnie od ich wielkości. Formuła Olsena wykorzystuje nową koncepcję autorstwa doktora Olsena, zwaną stałą C, która przewiduje efektywną pozycję soczewki (ELP) podczas przeprowadzania implantacji dotorebkowej IOL. Model ten przewiduje również pozycję soczewki dla IOL w przedniej komorze. Pomiar metodą stałej C wykonywany jest niezależnie od innych konwencjonalnych pomiarów, takich jak długość osiowa, keratometria, długość White-to-White, moc IOL itp. Zapewnia dokładne obliczenia IOL dla gałki ocznej każdego typu.

Nie wszystkie produkty, usługi lub oferty są zatwierdzone lub dostępne na każdym rynku, a produkty różnią się w zależności od kraju. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem, który udzieli informacji dotyczących warunków obowiązujących w danym kraju.

Thank you for showing your interest in this product

Before you download this file, we'd like to know a little more about you. By filling out this form, you agree that Topcon Healthcare can send you occasional updates via email or phone.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej?

Proszę wypełnić poniższy formularz, a lokalny przedstawiciel Topcon Healthcare skontaktuje się z Państwem wkrótce.