Sorry, we don't support IE.

Vi ser att du använder Internet Explorer, en gammal och osäker webbläsare. På grund av detta kan vi inte visa dig den webbplats som vi vill att du ska se.

Kom tillbaka med en annan webbläsare som Chrome , Firefox eller Microsoft Edge . Vi kommer att vara här, vi ses om en minut!

Alla produkter

Optiskt biometri- och topografisystem

Aladdin

Aladdin är en lättanvänd, kombinerad optisk biometer och cornealtopograf.

Aladdin

Nyckelegenskaper

  • Keratometri / topografi
  • Keratoconusscreening
  • Pupillometri
  • Aberrometrianalys (Zernike)
  • Axiell längd
  • Anteriör biometri
  • White to white

9 funktioner i ett instrument, inklusive biometri med optisk koherens, placidotopografi, vågfrontsanalys av hornhinnan, IOL-beräkningspaket, pupillometri, DICOM-anslutning och den NYA RX/AL-trendmodulen. Posteriöra och anteriöra biometriska interferometriresultat kompletteras med anteriör topografi, Zernike-analys och pupillometri i en snabb, exakt och enkel insamling.

Axiell längd

Interferometern i Aladdin tillhandahåller även anteriöra mätningar som den centrala hornhinnetjockleken (Central Corneal Thickness (CCT), anteriört kammardjup (Anterior Chamber Depth, ACD) och linsens tjocklek. Du får den fullständiga bilden för alla starroperationer. Oavsett om du utför en vanlig starroperation eller förstklassig IOL-implantation, kommer du att kunna screena för både hornhinneaberrationer, keratoconus* och tidigare korneala refraktiva operationer på en gång. Aladdin kräver bara en insamling.

KERATOMETRY

Posteriör och anteriör interferometri

Biometriska resultat kompletteras med anteriör topografi, Zernike-analys och pupillometri i en enda snabb, exakt och enkel insamling. Interferometern i Aladdin tillhandahåller även anteriöra mätningar som den centrala hornhinnetjockleken (Central Corneal Thickness (CCT), anteriört kammardjup (Anterior Chamber Depth, ACD) och linsens tjocklek. Du får den fullständiga bilden inför alla starroperationer. Oavsett om du utför en vanlig starroperation eller förstklassig IOL-implantation, kommer du att kunna screena för både hornhinneaberrationer, keratoconus* och tidigare korneala refraktiva operationer på en gång. Aladdin kräver bara en insamling.
* Inte tillgängligt i USA.

RX/AL-trendmodul

Det exakta verktyget för att övervaka longitudinella förändringar i ögat.

Genom att kombinera manuellt inmatad refraktionsinformation med biometriska data som erhållits genom interferometri med låg koherens ger Aladdin en kvantitativ rapport om hur förändringarna i ögats refraktionsförmåga fortskrider.

När refraktionsvärdena har matats in utför Aladdin 7 kritiska mätningar och tillhandahåller en numerisk analys av trenderna för ögonparametrar som är relaterade till förändringar i axiell längd, hornhinnans krökning, främre analys av anteriör hornhinnevågfront och andra dimensionella variationer. Förändringar kan följas under perioder om 3, 6 och 12 månader, vilket ger en trend som kan användas för att spåra utvecklingen av vissa tillstånd.

Inbyggt Barrett IOL beräkningspaket

Dr. Graham D. Barrett utvecklade Barrett-formeln 2013 som tar hänsyn till den posteriöra hornhinnan med hänsyn till linsens position för varje enskild patient i stället för att beräkna IOL-effekten genom att uppskatta linsens tjocklek baserat på patientens ålder.

Barrett-formeln använder sig av Universell II, vilket är en metod för att förutsäga en IOL:s kapacitet för att ta reda på hur linsen ligger och utnyttjar denna information till att beräkna effekten av hornhinnans cylindereffekt. Universell II-formeln har också utvecklats av dr. Barrett. Dr. Barretts formel tar även hänsyn till linsens tjocklek och form, vilket ger ett mer sofistikerat sätt att förutsäga och översätta cylindereffekten. Formeln kan förutsäga bakre hornhinnekrökning utan att faktiskt mäta den.

IOL calculation

Inbyggd Olsen-formel

Aladdin HW3.0 ger exakta mätningar av ögats inre strukturer, inklusive central hornhinnetjocklek och ögats linstjocklek. Dessa mätningar, använda i kombination med den inbyggda Olsen IOL-beräkningsformeln ger exakta IOL-effektberäkningar i praktiskt taget alla typer av ögon oavsett storlek. Olsen-formeln använder ett nyutvecklat koncept av dr. Olsen som kallas för C-konstanten, som förutsäger den effektiva linspositionen (ELP) när man utför in-the-bag IOL-implantationer. Den här modellen förutsäger också linsens position för IOL:er i den främre kammaren. C-konstantmetoden används oberoende av andra konventionella mätningar som axiell längd, keratometri, längd från white to white, IOL-effekt osv. Den ger exakta IOL-beräkningar i alla typer av ögon.

Alla produkter, tjänster eller erbjudanden är inte alltid godkända eller erbjuds på alla marknader, och produkterna varierar från land till land. Kontakta din lokala återförsäljare för landsspecifik information.

Thank you for showing your interest in this product

Before you download this file, we'd like to know a little more about you. By filling out this form, you agree that Topcon Healthcare can send you occasional updates via email or phone.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.