Sorry, we don't support IE.

Vi ser att du använder Internet Explorer, en gammal och osäker webbläsare. På grund av detta kan vi inte visa dig den webbplats som vi vill att du ska se.

Kom tillbaka med en annan webbläsare som Chrome , Firefox eller Microsoft Edge . Vi kommer att vara här, vi ses om en minut!

Alla produkter

AI-assisterad binokulär refraktion

Chronos

Öka effektiviteten och optimera arbetsflödet - få din mottagning att växa med AI-assisterad binokulär refraktion

Chronos

Chronos erbjuder binokulär autorefraktion, keratometrimätningar och test av synskärpa med subjektiv testning. Chronos är ett enda utrymmesbesparande instrument som optimerar ditt arbetsflöde.

Det är dags för nytänkande och effektivisering i refraktionsarbetet

Med Chronos kan du delegera och erbjuda ökad tillgänglighet för dina kunder

DELEGERA
• SightPilot™ är ett AI-assisterat refraktionssystem som förenklar undersökningen och underlättar delegering.

VÄX
• Med Chronos kan du delegera refraktionsbestämningen på flertalet patienter till din assistent.

SPARA UTRYMME
• Chronos kombinerar binokulära autorefraktions- och keratometrimätningar med binokulär subjektiv testning och test av synskärpa i ett enda instrument som upptar minimalt utrymme.
• Chronos minskar behovet av antalet konventionella undersökningsrum och ytterligare autorefraktorer.

Optimera arbetsflödet och öka patientkomforten

SightPilot™

SightPilot™ är en mycket intuitiv och lättanvänd AI-programvara, optimerad för förståelse och effektivt arbetsflöde, vilket underlättar delegering vid behov.
• SightPilot™ förenklar användargränssnittet och ger vägledning steg för steg genom refraktionsprocessen.
• Vid varje steg får användaren instruktioner om hur refraktionen ska fortsätta, baserat på patientens svar.

Alla produkter, tjänster eller erbjudanden är inte alltid godkända eller erbjuds på alla marknader, och produkterna varierar från land till land. Kontakta din lokala återförsäljare för landsspecifik information.

Thank you for showing your interest in this product

Before you download this file, we'd like to know a little more about you. By filling out this form, you agree that Topcon Healthcare can send you occasional updates via email or phone.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.